5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.
Tel: 06 66 323-454, 637-300
Honlap: www.szazszorszepmuveszetiovoda.hu
E-mail: szazszorszep.ovi@t-online.hu
Partnereink:
Beszámoló:


Óvodánk Békéscsaba belvárosában helyezkedik el, a városi betonrengeteg üde színfoltjaként. Jelképének a mosolygós százszorszép virágot választottuk – mely tavasztól őszig folyamatosan pompázik óvodánk körül. Jelenleg nyolc óvodai csoportot működtetünk, ebből három homogén és öt heterogén szerveződésű.

Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, adaptált programunk az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program. A Művészeti Program tiszta értékrendet, világos, egyértelmű célokat, tudatosan felépített feladatrendszert, gazdag szakmai anyagot, folyamatos továbbképzési lehetőséget biztosít számunkra – így segít tartalmassá, hatékonnyá tenni az óvodásaink fejlesztését.

„Csak tiszta forrásból” táplálkozunk, képviseljük mindazt, ami szép, ízléses, művészi értékű; elutasítjuk azt, ami az óvodás életkortól idegen, elősegítjük, hogy a művészet sokszínűsége hassa át az óvodánk életét. A gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése mellett hangsúlyt fektetünk a hagyományok megismerésére, kulturális értékeink megőrzésére. Célunk a régi hagyományok felélesztése, a meglévők ápolása, értékeink átörökítése, így gazdagítva gyermekeinket. Hitvallásunk: szeretettel, örömmel adni és kapni, csodálattal szemlélődni, az élményeket tevékenyen átélni – ez a kultúra-átörökítés lényege.

Olyan óvoda működtetésére törekszünk, amely kapkodó, gyakran érzéketlen modern világunkban egy nyugodt, barátságos sziget, ahova örömmel lép be a szülő gyermekével.

Meggyőződésünk, hogy a minőségi munka megvalósítása kiemelten fontos a mindennapi munkánk során. A művészeti óvodáink különleges értéke gazdag, aktív kapcsolati hálónk és a sokszínű Művészeti Programhoz tartozó továbbképzési lehetőség, mely sok segítséget, motivációt ad a szakmai továbblépéshez. Pedagógiai Programunkból adódóan is több szálon kapcsolódunk a településünkön található kulturális és civil szervezetekhez. Törekszünk arra, hogy kapcsolatrendszerünk egyre színesebb, sokoldalúbb legyen, fontos számunkra, hogy gyümölcsöző hálózatot építsünk – így nem csupán megtartjuk hagyományainkat, hanem gazdagítjuk azokat.

Partnereinket az igényesség jegyében tudatosan választjuk meg, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Folyamatosan bővítjük értékeinkkel hiteles partnerkapcsolatainkat.

Fontosnak tartjuk, hogy a családokkal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve neveljük óvodásainkat. Törekszünk arra, hogy bízzunk egymásban, figyeljünk egymásra, tanuljunk egymástól. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet a gyermekek felé, és azt, hogy:

„Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akik vonzódnak az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Óvodáskoruk végére kialakul tartásuk, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válnak. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni.