2500 Esztergom, Honvéd utca 15-25.
Tel.: 0633413964
E-mail: honvedovoda@gmail.com


A Kincses Kultúróvoda cím és a címmel járó támogatás elnyerésével lehetőséget kaptunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott kulturális feladatellátáson kívül, az ott megfogalmazott célokon, lehetőségeken felül tervezni és megvalósítani olyan programokat óvodásaink számára, melyekre a támogatás hiányában nem kerülhetett volna sor.

Intézményünk óvodapedagógusai elkötelezettek a magyar kulturális értékek, néphagyományok átörökítése iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a programok változatosak legyenek, minél több gyermeket vonjunk be a tevékenységekbe és olyan lehetőségeket aknázzunk ki a tevékenységek közben szerzett ismeretszerzés alkalmazásával, amelyekre a hétköznapi életben nincs lehetőségünk vagy anyagi forrásunk. Nevelésünk során építünk a művészetek komplex hatására.

Célként tűztük ki, hogy a programlehetőségek kapcsán különleges, innovatív pedagógiai folyamatokat indítsunk el, és bővítsük a tudásmegosztás színtereit is.

Óvodánk mind a hat csoportja beépítette éves munkatervébe a pályázathoz elkészített programtervet („Varázslatos játékok” projekt).

Projektjeink kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a hozzáférési lehetőségek teljes körű biztosítására, és a hátrányok kompenzálására, a tehetségfejlesztésre. A kultúra, mint nevelési eszköz, az óvodai nevelésben már az alapprogramban is megjelenő feltétel és feladat. A szülők részletes tájékoztatásával és bevonásával folyamatosan friss információkat kaphatnak a családok a városunk kulturális kínálatából. Örömünkre megnövekedett a kultúra iránti érdeklődés, kereslet is.

A támogatásnak köszönhetően sok helyre jutottunk el az óvodánkkal illetve a mintaprojektünknek megfelelően több színvonalas előadót sikerült meghívni, ezáltal élmény gazdaggá, érdekesebbé, komplexé téve az eseményeinket.

Tervezett, tematikus látogatássorozattal az épített környezetre való rácsodálkozás mellett a múzeumokban elvárható etikus magatartást is elsajátították a gyermekek.  Szellemi és tárgyi örökségünket elvarázsolva figyelték a gyermekek. A látogatás legnagyobb hozadéka az volt, hogy a szülőket is inspirálta, hogy családi körben is menjenek el, éljék át együtt újra a múzeumban látottak varázsát.

Eszközvásárlásainkkal, beruházásainkkal az egyes témáinkhoz kapcsolódó szemléltetést tudtuk látványosabbá tenni. Óvodapedagógusaink előadásai, éneke mindig hatalmas élmény a gyerekek számára, ezt tudtuk még színvonalasabbá tenni.

A Kincses Kultúróvoda 2018 pályázat segítségünkre volt abban, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk.

A gyermekek megszerzett tudásukat a mindennapokban is kamatoztatják, igazi kultúrában jártas kisemberekké váltak.