1062 Budapest, Lendvay u. 24.
Tel.: 06 1 353 1605
E-mail: vezeto@jatekvarovoda.hu
Honlap: www.jatekvarovoda.hu


Játékvár óvodánk Budapesten a 6. kerület frekventált részén, a Világörökség részévé nyilvánított Hősök tere Millenniumi Emlékmű, jelentős múzeumok, kiállítótermek, a Városliget közelségében található. Az utca és a környék kulturális és műemléki jelentőségű terület. A Lendvay utca kivételes kulturális értékekkel rendelkezik.

Intézményünk is műemlékvédelem alatt álló 1893-ban Quittner Zsigmond és Fellner Sándor tervei alapján épült gyönyörű villaépületben helyezkedik el. Friss arculata 2016 szeptemberében került hivatalos átadásra. A felújítást a Terézvárosi Önkormányzat finanszírozta. Felújítás során az épület homlokzata újra elnyerte a 120 évvel ezelőtti csodálatos megjelenését, valamint a nyílászárók és az utcafronti kert is megújultak.

Nyolc, vegyes életkorú csoport működik az óvodában, maximális felvehető gyermeklétszám: 175 fő, a kihasználtság jónak mondható.

A mindenkori társadalom kultúrájával, szokásaival, értékrendjével mindig meghatározza a nevelés célkitűzéseit. Programunk olyan innovatív, multikulturális nevelésen alapuló integrációs pedagógiai program, amely tevékenységre épített, témaközpontú elrendezéssel közvetített ismeretszerzési folyamat Freinet elemekkel, amely az óvodapedagógus pedagógiai nézeteinek széleskörű szabadságát biztosítja, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz.

Kollektívánk életkori, módszertani ismeretek szempontjából sokszínű, szakmailag folyamatos megújulásra törekvő társaság. Az intézményben jelenleg 4 gyakornok, 4 mentor pedagógus van. A kezdő pedagógusok azonban nem csak mentoraikhoz fordulhatnak segítségért, tanácsért, bármelyik kolléga szívesen fogadja őket, akár szakmai, akár magánélettel kapcsolatos fiatal felnőttkori problémákkal, tanácsokkal. Folyamatos reflexiókkal segítjük egymás munkáját. Intézményünkben belső ellenőrzési csoport és szakmai munkaközösség bemutató foglalkozások segítik a módszertani megújulást, egymás munkájának megismerését, elismerését, a fejlesztendő területek kiemelését. Úgy valljuk, hogy egymás elismerése és segítése hozzájárul a közösség megerősítéséhez. Összetartó, együttműködésre, munkamegosztásra képes, vidám csapat nevelőtestületünk.

Az óvodai nevelésünk épít a szülők aktív bevonására, amely a bizalmat, jó partnerkapcsolatot és az együttes nevelést eredményezi.

A szülők bevonása megvalósul:

  • a családi kirándulásokon való részvételben,
  • a sütés-főzés szervezésében való aktivitásban,
  • az adott projekthez kapcsolódó tárgyak, játékok, ismeretterjesztő könyvek gyűjtőmunkájában,
  • maga a szülő meghívása a csoport tevékenységeibe, személyes ismeretei, hivatása bemutatása kapcsán: „Az én napom” olyan eseti jellegű nap az óvoda életében, amikor az éppen aktuális projektbe bekapcsolódva a szülő tart tevékenységet a gyermekek számára.
  • szülői munkahelyi látogatások (tűzoltóság, gyógyszertár, kórház, posta, építkezés, vasútállomás, bolt, virágüzlet, piac-zöldséges, fodrászat, pékség, rendőrség, stb.)
  • szülők meghívása munkadélutánokra,
  • családi vetélkedőkön való részvétel

•   ünnepek közös megélése, vásáron való részvétel

A partneri igények kielégítésére, különféle fakultációs lehetőségeket biztosítunk a gyerekek számára. Ezekre a délutáni tevékenységekre 5 éves kort betöltött gyerekek jelentkezhetnek: labdás ügyességi játékok, judo, néptánc, mese-tánc, alapozó terápia, zongora, hittan, sakk, korcsolyázás, úszás (intenzív: júniusban, 10 alkalom) Ezen foglalkozások vezetőivel évek óta jó kapcsolatot ápol az óvoda. Évekkel ezelőtt csatlakoztunk a „Sasoló” Természetbúvár Szakkör programjaihoz, ahol szakértő irányításával izgalmas kalandként, önálló felfedezőként, tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket a természet állat- és növényvilágáról.