3922 Taktaharkány, Megyaszói út 1/a.  Iskola út 18. 
Tel: 06 47 378 361
E-mail: óvoda@taktaharkany.hu


Óvodánk jelenleg 6 csoportos, szakmailag önállóan, gazdálkodását tekintve részben önállóan két telephelyen, 4+2 csoporttal, a Megyaszói út 1/a és az Iskola út 18. szám alatt, önkormányzati fenntartásban működik.

2019. október 1.-jétől indul egy 12 fős bölcsődei csoportunk is. Ebben a nevelési évben 153 gyermek részesül óvodai nevelésben, amelyből 2 SNI (hallássérült, viselkedés zavaros). A gyermekekből 56 hátrányos helyzetű, 54 halmozottan hátrányos helyzetű, 55 veszélyeztetett valamint 116 részesülnek gyermekvédelmi támogatásban.

A csoportok osztatlanok, melynek a többgyermekes szülők nagyon örülnek. A testvérek, rokonok, barátok, utcabeliek egy csoportba kerülhetnek, így családias légkörben nevelődhetnek gyermekeik.

Az óvodába lépő gyerekeknél a korábbi évekkel szemben, szociális és kognitív fejlettség területén jelentős eltérést tapasztalunk.

  • A szociális hátrányok növekedésével párhuzamosan csökkent a rendezett, harmonikus családi életből érkező gyermekek száma.
  • A felgyorsult életritmus és a külvilágból érkező számtalan információ halmaz a gyermekek életében tartós stressz tényezők. A gyermeki érzelmi intelligencia fejlődése elmarad az értelmi intelligenciával szemben.
  • Jellemzővé vált a szobatisztaság kialakulásának elhúzódása, az óvodába lépés utáni időszakban történő befejeződése

Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való folyamatos együttműködési lehetőség keresése, szülői igények megismerése, mérlegelése.

Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, a jogszabálynak megfelelően, gyermeklétszámhoz igazítottan 13 fő.Intézményünk 6 csoportjában 12 óvodapedagógus és 6 óvodai dajka foglalkozik a gyerekekkel. 2 csoportban pedagógiai asszisztens is segíti a pedagógusok munkáját.

Óvodapedagógusaink figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítve a tehetség kibontakoztatását, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a szükségletek és jogok tiszteletben tartása mellett.

Nagy büszkeséggel viseljük a Kincses Kultúróvoda címet. Részt veszünk a Bozsik programban, Boldogság óvoda címmel rendelkezünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre is. A Megyaszói úti óvoda udvarán Ovi-Sport pálya található, amely lehetőséget biztosít a rendszeres mozgásra. Óvodásaink minden nap óvoda tejet isznak, amely az egészséges táplálkozás megalapozását segíti.