6031 Szentkirály, Sallai u. 2.
Tel.: 06 76 445 029; 06 70 337 1339
E-mail: szentkiralyiovi@vivamail.hu


Az 1973 óta működő és folyamatosan bővülő önkormányzati fenntartású intézmény, 3 csoportban 63, a községben és a környező tanyákon élő gyermek befogadására alkalmas. Az óvoda épülete a település központjában, csendes nyugodt helyen áll, hatalmas zöld területtel körülvéve. Az óvoda három jól felszerelt, nagyméretű udvarral rendelkezik, amelyet fák, bokrok, gondozott füves terület és virágos kertek szegélyeznek.

Pedagógiai Programunk legfőbb jellemzői:

 • A gyermekek aktív tevékenységét középpontba állító nevelés
 • Helyi hagyományok megőrzése, továbbvitele
 • Környezettudatos nevelés (Zöld Óvoda cím megszerzése 2015-ben)

Óvodai nevelésünk legfőbb elvei:

 • A gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásának elősegítése a családdal közösen
 • Anyanyelvi kultúránk átadása, a szép magyar beszéd megőrzése
 • Nemzeti, népi hagyományainkhoz, kultúránkhoz, ünnepeinkhez való érzelmi kötődés kialakítása
 • Természet szeretet, védelem és a környezettudatos magatartás megalapozása
 • Szűkebb környezetünk, községünk értékeinek bemutatása, tisztelete
 • A különleges bánásmódot igénylő gyermekek elfogadása és tisztelete teljes értékű emberként
 • Nyitottság és rugalmasság az új értékek, helyzetek felé

Kultúraátadás a mindennapokban:

Cél: Az óvodapedagógusok által tervezett különböző tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltség és kulturális tartalmak, értékek közvetítése

 • A népi, klasszikus gyermek és kortárs irodalmi alkotások keresztül irodalmi élmények nyújtása
 •  A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának formálása
 • A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, térbeli szabad önkifejezése

Kultúra közvetítő tevékenységeink:

 • Kulturális és művészeti tartalmak közvetítése a mindennapos tevékenységek során
 • Báb és meseelőadások különböző programokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan
 • Énekkar (dajkákkal közösen), hangszerekkel kiegészítve
 • Táncház, játszódélután, ünnepek, rendezvények szervezése
 • Projektek, témahetek tervezése, szervezése (Szüret, „Tök jó” hét, Egészség hét, Ökohét)
 • Esztétikus tárgyi környezet kialakítása (dekoráció, textíliák)

Kultúra közvetítő tevékenységünkben legfontosabb partnerünk a család. Az évente megrendezésre kerülő Családi nap, Óvoda bál, Adventi játszóházak, Nagyszülők délelőttje, közös kirándulások és ünnepségek (anyák napja, évzáró, ballagás) nagy népszerűségnek örvendenek a szülők, nagyszülők körében.

Szoros és aktív kapcsolatot ápolunk a helyi Könyvtárral és Művelődési Házzal. Állandó látogatói vagyunk a kecskeméti Ciróka Bábszínház bérletes gyermekelőadásainak is. Kulturális kínálatunkat utazó bábszínházi és zenés előadások is gazdagítják minden tanévben. Az Általános Iskolával együttműködve hangszeres bemutatók, közös ünnepségek és kézműves foglalkozások zajlanak évente.

Közvetlen környezetünk civil szervezetével a Szentkirályért Alapítvánnyal együttműködve több nyertes tehetséggondozó pályázatot sikerült megvalósítanunk a közelmúltban. A pályázatok kiemelt célja – a tehetséggondozáson túl – szűkebb és tágabb környezetünk kulturális és természeti kincseinek, hagyományainak megismertetése volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ”Kincses Kultúróvoda” címre 2018-ban pályáztunk és a megtisztelő címet el is nyertük.  A 2018-2019-es tanévben az elnyert összegnek köszönhetően sikerült tovább bővíteni az óvoda kulturális kínálatát. Az intézmény valamennyi dolgozója elkötelezett abban, hogy ezt a sokszínű kínálatot folyamatosan biztosítsuk a gyermekek részére.