6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Tel: 06 30 718 9693
Honlap: www.jaszszentlaszloiovoda.hu
E-mail: ovoda@jaszszentlaszlo.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Intézményünk bemutatása:

Az óvodánk 1954-ben egy csoporttal kezdte meg a működését, majd a gyermeklétszám növekedésének függvényében emelkedett a csoportok száma is. Bölcsődei csoportunkat 2004-ben indítottuk el, amely a mai napig nagy érdeklődésre tart számot. Jelenleg közös irányítású közoktatási intézményként működünk más-más nevelési rendszerrel, céljainkban azonban igyekszünk közös pontokat találni.

„A múltunk a jelenünk, a jövőnk!”

Az óvodai nevelésünk célja:

• a múlt, a magyar népi kultúra éltetése az életkori sajátosságoknak megfelelően
• a környezet, a haza iránti szeretet érzésének a megalapozása
• értékeink megbecsülése
• a magyarságtudat erősítése
• a gyermekek aktív tevékenykedtetése
• tapasztalatszerzéssel párosuló tevékenységek biztosítása

A helyi nevelési program bemutatása és az eddigi beválási eredmények:

1994-től óvodai néphagyomány ápoló munkakörben alkottuk, gyűjtöttük és rendszereztük az óvodai ismeretanyagot. Látva a népszokások összefüggését a természettel, a természeti és társadalmi környezettel, a helyi programunkat „Néphagyomány-ápolás és környezet megismerése-óvása” elnevezéssel vezettük be 1999-ben. Annak ellenére, hogy gyakorlati tapasztalatunk is volt, sok-sok tanácstalansággal találtuk szemben magunkat. 2000 és 2002 között módszertani segédanyagot készítettünk, továbbképzésekkel, önképzéssel igyekszünk fejleszteni magunkat, hogy ezt a programot minél hitelesebben tudjuk a gyakorlatban átadni a gyermekeknek, szülőknek és minden érdeklődőnek.
Folyamatosan elemezzük, értékeljük a programunkat és korrigáljuk a hibáinkat.

Az intézmény szakmai tevékenysége a néphagyomány éltetése terén:

• 1994-től Néphagyomány–ápoló munkaközösség működtetése
• 1998-tól az Országos Néphagyomány–ápoló Óvodák Egyesületének tagsága
• 2003-ban az Országos Néphagyomány–ápoló Óvodák Egyesületi találkozójának a megszervezése
• 2013-ban „Határtalanul” elnevezésű szakmai összejövetel megrendezése
• „- Jeles napok játékfüzérei 1,2,3 szakmai anyag összeállítása, amelyek a néphagyományok jeles napjainak dramatikus játékait tartalmazzák: Szüret, Dömötörözés, Kántálás, Betlehemezés, Komázás, Pünkösdölés stb.
• 1996-tól 2011-ig „Bázisóvoda” cím elnyerése
• 2005-ben Bács-Kiskun megyei Hagyományápoló munkaközösség létrehozása
• 2013-tól „Szomszédoló” elnevezéssel tehetséggondozó napok szervezése, ahol a környező települések óvodásai jeles napokhoz köthető dramatikus játékokat mutatnak be
• 2006-ban „Pásztorkodó” Egyesület létrehozása, amely anyagilag is támogatja az intézményt a népi kultúra átörökítésében, terjesztésében
• 2008-ban Néphagyomány éltetése az óvodai nevelésben elnevezésű 60 órás tanfolyam szervezése
• 2007-2008-ban nemzetközi kapcsolatok kiépítése a Temesvári 3. számú óvoda nevelőtestületével, valamint a Délvidéki Óvodapedagógusok Egyesületével partnerműködési szerződés aláírása
• 2015-ben az óvodánk „Jó gyakorlata” az úgynevezett „Pünkösdi vásár” az Oktatási Hivatal által minősített jó gyakorlattá vált

Megkezdett munkánkat, bölcsődei és óvodai nevelésünket, valamint kapcsolataink elmélyítését továbbra is a néphagyományaink ápolásán keresztül kívánjuk folytatni, bővíteni és tovább fejleszteni.