8000 Székesfehérvár, Budai út 4.
Tel: 06 22 318-232, 312-367
Honlap: www.szentimreiskolaovoda.hu
E-mail: szentimre.szfvar@gmail.com
Partnereink:
Beszámoló:


Óvodánkat 1995-ben alapította a Székesfehérvári Püspökség. Közös igazgatású, többcélú intézmény vagyunk, a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda intézményegysége.

Fenntartónk a Székesfehérvári Egyházmegye, ebből fakadóan intézményünk a katolikus keresztény értékrend tekintetében világnézetileg elkötelezett.

A 2016-2017-es nevelési évet 137 gyermekkel zártuk, 5 csoportban. Intézményi filozófiánk alapján, továbbá keresztény életszemléletünkből fakadóan integrált nevelést folytatunk.

Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő keresztény nevelés mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a magyar nép – ezen belül szűkebb pátriánk, a Mezőföld – kulturális értékeivel, a kortárs művészet, a néphagyomány és a keresztény értékrend óvodáskorhoz köthető elemeivel.

Óvodapedagógusaink pedagógiai kultúráját a tudatos értékközvetítés, a gyermekek empatikus és szeretetteljes befogadása, a családok támogatása, az egyéni fejlesztés és művészeti nevelés előtérbe helyezése jellemzi.

Intézményünk a történelmi belvárosban található, így a mikrokörnyezet művészeti értékeivel való találkozás mindennapos gyermekeink számára. Büszkék vagyunk arra, hogy életkoruknak megfelelően ismerik városunk nevezetességeit: a Romkertet, az Országalmát, a köztéri szobrokat, az órajátékot, a barokk templomok több freskóját. Városunkban pezsgő kulturális élet folyik, a különböző közművelődési intézmények rendezvényeit óvodapedagógusaink, gyermekeink szívesen látogatják.

A pályázatra azért jelentkeztünk, mert nevelési gyakorlatunkban hosszú évek óta kiemelt jelentőségű a művészeti nevelés, illetve a város kulturális intézményeivel való magas színvonalú együttműködés. Értékközvetítő tevékenységünk nem csak a gyermekek, hanem a családok felé is megvalósul a nyitott ünnepélyek, közös családi programok keretében.