7100 Szekszárd, Perczel M. u. 2.
Tel.: 06 74 512 251; 06 74 512 252; 06 30 557 2575
E-mail: gyermeklanc.ovi@gmail.com
Honlap: www.gyermeklancovi.hu


A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda átmenetileg két telephelyen, 10 óvodai csoporttal működik. Intézményükben alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy gyermekeink a nap legnagyobb részét elfogadó, szeretetteljes légkörben, nyugodt, tartalmas játékkal töltsék. Óvodásaink a tapasztalás, természetes gyermeki kíváncsiságra építő, saját élményű tanulás során ismerkednek a világgal, sajátítják el az együttélés szabályait.
Az intézményben sokéves hagyománya van az angol és német nyelvvel való ismerkedésnek. Kiemelt feladatunk a testi nevelés – mozgásfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a néphagyomány-ápolás, valamint a környezettudatos magatartás alakítása. A környezeti értékek megóvása érdekében, a fenntarthatóság jegyében csatlakoztunk a „Zöld óvoda” programhoz.

A kirándulások, az élményszerző séták, a több mint 25 éve, a nagycsoportosoknak szerveződő ovi-táborok maradandó élményt nyújtanak gyermekeiknek. Színházi előadások, hangversenyek, könyvtári foglalkozások, múzeumi látogatások színesítik óvodásaink mindennapjait.

Az alapszolgáltatásokon felül, középső csoporttól a 30 éves múlttal rendelkező gyermekjátszó-néptánc foglalkozáson vehetnek részt gyermekeink néptánc pedagógusaink jóvoltából. A lehetőségek tárházát színesíti az UFC-vel és a KSC-vel való jó partnerkapcsolatunk, amelyek segítségével megismerkedhetnek gyermekeink a futball és a kosárlabda alapjaival.

Nevelőtestületünk innovatív, jól képzett pedagógusok közössége. Szakmai munkánk elismeréseképpen intézményünk minősített referenciaintézménnyé vált 2015-ben, ill. 2018 óta viselheti a „Kincses Kultúróvoda” elnevezést. A 2017-2018-as nevelési évtől jó gyakorlatainkra alapozott tehetséggondozási programot működtetünk, a tehetségfejlesztő tevékenységek, tehetséggondozó műhelymunkák válnak hangsúlyossá nevelőmunkánkban.

A nevelőközösségünk által kidolgozott jó gyakorlatok átadásával segítjük az ország bármely részéről ideérkező óvodapedagógus kollégák, közösségek munkáját.