2241 Sülysáp, Vasút u 88.
Tel: 29/435-011, 30/384-8659
Honlap: www.sulysap.hu
E-mail: info@oab.hu
Partnereink:
Beszámoló:


Sülysáp dinamikusan fejlődő kisváros, Budapesttől 35 km-re, keletre található az Alsó-Tápió völgyében. Ez a tény nagyban meghatározza szociokulturális hátterét. Településünk lakosainak száma kb. 8230 fő. Óvodánk négy telephelyen, 12 csoporttal működő intézmény. A csoportok összetételét tekintve osztott, részben osztott és vegyes összetételű.

Az utóbbi években gyermeklétszámunk 300 körül van. Az óvodába érkező gyerekeken tükröződik a vidéki népesség sokszínű rétegződése. Budapest közelsége befolyásolja az itt élő emberek életét. Sajnos múlóban vannak hagyományaink, fakulóban népviseletünk.

Az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe, a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus kibontakoztatását segíti. Ezek tudatában élménygazdag, tevékenységközpontú óvodát igyekeztünk kialakítani, ahol a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Célunk olyan, érzelmileg gazdag gyermekek nevelése, akik a településhez kötődnek, igényes környezetükben jól tájékozódnak, az új iránt fogékonyak, érdeklődők, önmagukat értékelni tudják, másokkal együttműködni képesek. Nevelőtestületünk hiszi és vallja, hogy a múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. Ahhoz, hogy otthon legyünk a világban, szűkebb és tágabb környezetünkben, ismernünk kell annak távolabbi, és a közelmúltban teremtett hagyományait, adottságait, értékeit. Fontos, hogy ami érték, tovább vigyük, a kor követelte változás értékmegjelölés, jövőformálás legyen.

Ember és kultúra számunkra elválaszthatatlan fogalmak. Intézményvezetőnk és óvodapedagógusaink elkötelezett meggyőződése, hogy pedagógusként, városunk társadalmi közszereplőjeként teret kell teremtenünk a kulturális értékek közvetítésének. Határozott véleményünk, hogy pedagógusi hitvallásunk kiemelt feladata a minőségi kultúra közvetítése neveltjeink felé. Sajátos helyzet a miénk, hisz megnyilvánulásainkkal nemcsak a gyermekeknek közvetítünk, de az őket nevelő szülők felé is értékrendet szemléltetünk. Kulturális identitásunk, magyarságunk tudatosítása úgy gondoljuk természetes, de nem elég. Kultúrkincsünk nem korlátozódhat versekre, táncokra, képzőművészeti alkotásokra. Számunkra ugyanolyan fontos a természettudományos kultúrkincs, a mozgáskultúra vagy a sport kultúrkincs terjesztése. Ezért igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, ami e felfogást tükrözi. Mesés Óvó nénik színjátszó csapat, Csicsergő Kórus, Hagyományok napja, Madárovi programok, Csillagász bemutatók, „Így tedd rá!” néptánc program, Apák napja, Mikulás kergető futónap csak néhány példa kultúra átadásunkra.

Nevelőközösségünk tagjai között van több kántor, néptáncos és színjátszó múlttal rendelkező kolléga. Összességében jellemző ránk az aktivitás, a nyitottság az új, korszerű lehetőségek iránt. Jó hangulatú csapat vagyunk, úgy érezzük, nevelőmunkánkhoz nélkülözhetetlen a folyamatos önképzés és továbbképzés.