1173 Budapest, 525. tér 41.
Tel: 36 1 258 2245
E-mail: óvoda@hofeherkeovoda.hu


„Néha vissza kell néznünk, hogy tudjuk, a múltunk tanított meg értékelni a jövőnket.”
(Simone Elkeles)

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
(Goethe)

Óvodánk Budapest XVII. kerületének az Akadémia újtelep kerületrészében, családi házas övezetben található.

Intézményünk udvara a lakóövezet központjában kialakított park elkerített része, ahol a gazdag játékeszközök használata, valamint a természetes élethelyzetek lehetősége segíti a gyermekek mozgásigényének kielégítését, valamint a gyermekek spontán mozgásfejlődését.

Csoportjainkat homogén összetételben működtetjük, amiről sok információ olvasható weboldalunkon. 1999-től dolgozunk és folyamatosan fejlesztjük a saját magunk által megírt pedagógiai programot, amelynek neveléstani rendszere Bábosik István értékközvetítő elméletét követi.

Az „ÉLETHELYZETBEN FEJLŐDNI” megnevezésben hűen tükröződik az a pedagógiai elvrendszer és gyakorlat, amelynek értéke a szervezett és spontán élethelyzetekben valósul meg, biztosítván a gyermekek cselekvésre/megfigyelésre épített sikerorientált ismereteinek a megszerzését.

Óvodapedagógusaink elkötelezettek a minőségi munkavégzés iránt, követik a társadalomban végbemenő változások gyermekekre mért hatásrendszerét, és megkeresik rá azokat a módszereket, amelyekkel eredményessé tudják tenni a gyermeki személyiség fejlődését.

Hangsúlyozottan kezeljük a hagyományok, ünnepek, jeles napok, népszokások szerepét, melyek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvodánk életében. Megerősítik a hagyományokhoz való érzelmi kötődést a közös élmény erejével, fokozva a gyermekek közösséghez való tartozását.

A gyermekeknek, a felnövekvő nemzedéknek nagyon fontos átadnunk azokat az értékeket, kincseket, amelyek minket, magyarokat összekötnek. A magyar népszokások, hagyományok, a népművészet, a népi játékok, a népzene, a néptánc, a népmesék mind-mind magyarságtudatunkat, egyfajta életérzésben összeolvadó magyar nemzeti összetartozásunkat erősítik meg. Arra törekszünk, hogy kulturális értékeinket megőrizzük, és pozitív élmény jelleggel közvetítsük a gyermekek felé, értéket teremtve számukra.

Az óvodáskor érzékeny és befogadó időszak arra, hogy a különböző óvodai műveltségi területek: verselés, mesélés, ének, zene, énekes játékok, gyermektánc, rajzolás, mintázás, kézi munka, természeti és társadalmi környezet megismerése segítségével igényesen gazdagítsuk e területekbe integrált kultúrköri ismereteiket. Célunk, hogy befogadóvá váljanak a különböző területek kulturális hatásai iránt (komolyzene, népzene, néptánc, népművészet, képzőművészet, előadó művészet stb.)

Intézményünk arculata külső és belső képében is tükrözi a hagyományos és jelenkori kulturális értékek méltó képviseletét, és magában hordozza a kulturális értékek művészi jegyeit.

Az óvodánkba kerülő régi, esztétikai és néprajzi, kulturális értékeket hordozó használati tárgyakból, dekorációs eszközökből egy „Kincses sarkot” hoztunk létre. Az itt fellelhető tárgyak, eszközök szerepét és használatát megismertetjük gyermekeinkkel. Célunk ennek a kis gyűjteménynek a folyamatos bővítése, gazdagítása.

2011 áprilisától a Nemzeti Tehetségfejlesztési Tanács döntése alapján Tehetségpontként működünk.

Az intézményünkben a fenti időponttól kezdődően történik a gyakorlatban a tehetségfejlesztő csoportok működtetése. „Körtemuzsika”- tehetséggondozó műhelyünk a magyar népzene, népi játékok, néptánc és népi hangszerek megismerését, a magyar népi kulturális értékek megőrzését tűzte ki célul. Intézményünk óvodapedagógusai szemléletükben, a Pedagógiai Programunkban leírtaknak megfelelően elkötelezettek az igényes kulturális értékek sokszínű közvetítése iránt.

Közművelődési, kulturális programjainkat úgy alakítjuk, hogy az igényes, kultúraközvetítő, fejlesztő és élménnyel teli legyen a gyermekek számára.

Az intézményükben folyó nevelő munkát, kezdetektől napjainkig nagyfokú szülői elégedettség jellemzi, amelyeket alátámasztanak a 2000-ben a Magyar Gallup Intézet által végzett felmérések, intézményünk kérdőíves vizsgálatai, valamint a tanfelügyeleti és vezetői ellenőrzések eredményes mutatói.