4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8.
Tel: 06 54 451 152
Honlap: www.ovodapuspokladany.hu
E-mail: ovodapuspokladany@gmail.com
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 7 tagóvodát foglal magában és egy szervezeti egységet alkot az önálló szakmai vezetéssel működő bölcsődével. Valamennyi óvodánk az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív program alapján dolgozik. 2004-ben bázis óvoda rangot kaptunk, széles körben terjesztjük az alternatív program értékeit.

Óvodánk elhivatott, jól képzett, folyamatosan fejlődő szakemberei a családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve segítik a gyermekek fejlődését. Külső és belső továbbképzések eredményeképpen a dolgozóink szakmaszeretete, szakmai tudással is párosul. Nevelőtestületünk a magyar hagyományok megtartása mellett fogékony a pedagógiai innovációra is. Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív program értékeire építve működtetjük a roma etnikai kiegészítő programot és az integrációs programot. Évek óta hatékony a „Bátran megyek iskolába” óvoda-iskola átmenetet segítő programunk, amely segíti az együttműködést a város valamennyi általános iskolájával. Tapasztalatainkat jó gyakorlat keretében ismerhetik az országban.

Nagy Jenőné szakmai irányításával kidolgoztuk intézményünkben a kisgyermekkori tehetséggondozó rendszerünket, melynek értékeit elkötelezetten közvetítjük. 2010-ben regisztráltunk a Nemzeti Tehetségpont hálózatába, 2012-ben kaptuk meg a regionális szintű Akkreditált Kiváló Tehetségpont kitüntető címet, önállóan elsőnek az országban. 2015-ben újra kiérdemeltük ezt a rangot.

Óvodai nevelésünk kerete a néphagyományokra épül. A mindennapi nevelőmunkánk és a tehetség ígéretek gondozása során is arra törekszünk, hogy „Tiszta forrásból” merített értékeket adjunk át a gyermekeinknek. Munkaközösségek és művészeti csoportok működtetésével biztosítjuk a magyar kultúra kincseinek a gyűjtését és továbbadását. Óvodapedagógusaink személyesen is és a csoportok által is szoros kapcsolatot építettek ki a város kulturális és közművelődési intézményeivel, a kultúrához kötődő civil szervezetekkel.

Sikereink, eredményeink, elismerések:

• Óvodapedagógusok Országos Kórusfesztiváljának a megszervezése
• A Sárréti Óvodák Egyesületének a vezetése
• Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai egyesületének minden óvodapedagógusunk tagja illetve vezetőségi megbízottja
• Az Óvodapedagógusok Országos Tehetséggondozó Tanácsának alapítói között szerepel intézményünk és intézményvezetőnk képviseleti joggal felruházott elnökségi tag
• Intézményvezető helyettesünk Bonis Bona díjjal kitűntetett tehetséggondozó

Nevelőmunkánk nemzetközi szinten is érdeklődést váltott ki: ellátogattak már hozzánk kanadai, ausztráliai, erdélyi szakemberek. Az intézményvezetőnk két alkalommal tanította Japánban a szakembereknek a művészeti programot, a Kodály szellemiségét tükröző zenei nevelést és intézményünk jó gyakorlatát. 2010-ben 10 fős japán delegáció személyesen győződött meg óvodáinkban a nevelésünk értékeiről.

Felerősödött dolgozóink szerepvállalása a városi programok megvalósításában, többen tagjai a város kórusainak, együtteseinek, kulturális civil szervezeteinek.
Intézményünk szinte valamennyi városi rendezvényen képviselteti magát a profiljához igazodva, a lehetőségeinkhez mérten.
Óvodáink nevelő, kultúraközvetítő és hagyománymegtartó munkája az elmúlt évtizedben kivívta a szülők, a fenntartó és a városlakók elismerését.