4150 Püspökladány, Bajcsy Zsilinszky utca 8.
Tel.: 54 451 152
E-mail: ovodapuspokladany@gmail.com
Honlap: ovodapuspokladany.hu


Az intézményünk pedagógiai programjában, a mindennapi tevékenységeiben fontos szerepet kapnak a körültekintően, igényesen válogatott programok. Mindezt óvodapedagógusaink pedagógiai hitvallása, szellemisége, szakképzettsége, odaadó munkája garantálja.

Programunk egyik legfontosabb része az anyanyelvi nevelés. Az óvoda nagycsoportos korosztálya rendszeresen látogatja a könyvtárat, ahol biztosított számukra a könyvek kölcsönzése és az ünnepeinkhez, projektjeinkhez kapcsolódó szervezett foglalkozásokon való részvétele.   

Pedagógiai programunk alappillére: a jeles napjainkhoz szorosan kapcsolódó kulturális hagyományok, tevékenységek.

A népi kézműves hagyományok és népszokások mélyebb megismerése, az ezekhez kapcsolódó eszközök megtekintése, kipróbálása a műhelymunkákon való részvételek alkalmával (ismerkedés az agyaggal, agyagmintázókkal, szalmával, csuhéval, gyapjúval…) mind segítik a lokálpatrióta szemlélet elmélyülését a gyermekekben.

Sűrűn ellátogatunk a helyi művészeink kiállításaira. A kiállítások színterei a helyi ovi-galériánk, valamint a múzeumunk által felkínált állandó és időszakos kiállítások, alkalomszerű tárlatok.

Továbbá a múzeum egész évben biztosítja számunkra a jeles napokhoz fűződő hagyományok ápolását, változatos tevékenységek szervezésével (egész éves bérletvásárlás), ahol teret ad az eszközök kipróbálására, a hagyományokhoz fűződő népszokások megismerésére.

A Pedagógiai programunkban és tehetséggondozásunkban kiemelt szerepet kap a zenei nevelés is. Óvodásaink számára több éves hagyomány, hogy megtekinthetik, meghallgathatják a művészeti iskolánk tehetséges növendékeit, tanárait egy nagy koncert keretében. Közben megismerkedhetnek különböző hangszerekkel, többféle zenei stílussal, ahol mindig jelen van a humor.

Rendszeresen Ovigaléria megnyitókat és évszakzáró koncerteket szervezünk. Ennek lebonyolítása az óvodapedagógusok feladata, amit szívesen vállalnak. Az erre az alkalomra meghívott előadóművészek, képzőművészek, nem csak zenei élményhez, hanem vizuális élményekhez is juttatják óvodásainkat. Ilyenkor nyílik arra lehetőség, hogy a gyermekek közelebbről is megismerkedhessenek a kiállított tárgyak, produktumok elkészítésének lépéseivel, folyamatával. Ezt a hangulatot, művészi élményt a zenei fellépők megismertetésével fokozzuk.       

A zenei programok keretén belül táncházat is szervezünk az óvodáinkban. Ezekre a programjainkra a „régi óvodásaink” (ma már iskolások) is visszalátogatnak.

Lazító és gazdagító elemként szolgál a színházlátogatás. Évek óta visszajár intézményünkbe egy mozgó színház. Magyar népmesét dolgoznak fel, amit esztétikus bábok segítségével adnak elő. Egy buszkirándulással egybekötve, a nagycsoportosokat elvisszük minden tavasszal a városunkhoz 50 km-re lévő nagy bábszínházba, amely nagy élmény számukra.

Célunk volt az elmúlt években, hogy a gyermekek a közösen átélt élmények, kirándulások, közös feladatok elvégzése során megismerjék az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetük értékeit. Törekedtünk olyan pozitív értékek megismertetésére, amely elősegíti a társakhoz, a szülőkhöz, az óvodapedagógusokhoz való kapcsolataik kiépítését.