8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 143.
Tel: 06 22 576 151
E-mail: ovoda@polgardi.hu


Polgárdi Fejér megyében, Budapesttől 80 km-re, Székesfehérvártól pedig 15 km-re délnyugatra, a Mezőföld termékeny síkvidékén terül el, a település 1997-ben kapott városi címet. Óvodánk két épületben, nyolc csoporttal működik: a székhely a várost átszelő Cinca – patak partján fekszik. Ebben az épületben már 1905-ben óvoda működött. Jelenlegi formáját fokozatos hozzáépítéssel az 1970-es években nyerte el. A másik óvoda épület 1991-ig bölcsődeként funkcionált.

Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a szülők bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban zajlik.

Vegyes és azonos életkorú csoportokat is kialakítottunk. Az előbbiben az esélyegyenlőség biztosítását szem előtt tartva testvérek, barátok, rokonok egy csoportba járhatnak, ezzel is megkönnyítjük a gyermekek óvodai beilleszkedését.

Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi hagyományaihoz. (Föld-napja, Madarak-fák napja, Víz világnapja). 2018-ban másodszor is sikerült elnyernünk a „Zöld óvoda” címet. A fenntarthatóság jegyében a „hulladék nem szemét” elv mentén szelektíven gyűjtünk minden olyan anyagot, amelyből még fabrikálhatunk valamit, ami még hasznos dologra is fordítható.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést. Rendszeresen tartunk gyümölcs-napokat, Egészség-heteket, ahol a helyi kistermelők csemegéit kóstolhatják gyermekeink (különféle mézek, kecsketejből készült termékek). Bekapcsolódtunk az országos „Gondolkodj egészségesen!” programba is.

A helyi civil szervezetekkel szoros a kapcsolatunk. Rendszeresen részt veszünk összejöveteleiken, gyakran adunk műsort ünnepeik alkalmával. Mindig kiemelten kezeljük a magyar népi kultúra elemeit. Verseinket, énekeinket ennek megfelelően válogatjuk, előnyben részesítjük a néptáncot, ezáltal is közvetítjük és átéljük hagyományainkat. Civil szervezetek közül kiemelt a kapcsolatunk a Polgárdi Összhang Kulturális, Városszépítő és Érdekvédelmi Egyesülettel, gyermek programjaikat minden évben látogatjuk.

Rendszeresen járunk a helyi könyvtárba, heti témáink feldolgozását mindig sok könyvvel színesítjük, melyeket együtt válogatunk ki a gyerekekkel.

Nyitottak vagyunk a város eseményeire, kulturális rendezvényeire, melyeket óvodás csoportjaink műsoraival színesítünk. Ápoljuk a kapcsolatot az Idősek Napközi Otthonával, Nyugdíjas Klubbal, megvalósítva azt az elvet, hogy az idős embereket segíteni, tisztelni kell. Pedagógusaink rendszeresen részt vesznek szakmai fórumokon, továbbképzéseken, szakmai munkaközösségek munkájában, tudatosan készülve arra, hogy óvodánkban tovább vigyük a néphagyományok szeretetét, őrzését. Intézményünkben színjátszó kör működik, melyben kedves, életszerű mesejátékokat adnak elő a felnőttek saját készítésű jelmezekkel, és díszletekkel. A szakmai munkaközösségek munkáját az egész nevelőtestület segíti.