1203 Budapest, Bíró M. u. 1.
Tel: 06 1 285-0025 Fax: 06 1 289-0073
Honlap: www.gymo.hu
E-mail: ovix@t-online.huPartnereink:
Beszámoló:


A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Budapest XX. kerületének szívében, lakótelepi és családi házas környezetben helyezkedik el. A három tagintézményből kettő (Gyermekmosoly óvoda és Kékcinke tagóvoda) lakótelepi környezetben, a harmadik (Mákvirág tagóvoda) kertvárosi övezetben található. Közvetlen környezetünkben a panelházak szerencsére szellősen helyezkednek el, parkokkal, színvonalas játszóterekkel tarkítva.

Rövidebb, vagy hosszabb sétával könnyen megközelíthetőek a nevelési szempontból fontos intézmények, mint könyvtárak, CSILI Művelődési Központ, Gaál Imre Galéria, Pesterzsébeti Múzeum, Lajtha László Zeneiskola, az új jégcsarnok és uszoda, de gyakran szervezünk tanulmányi sétákat a szép, felújított piacra, a Duna partra, a kiserdőbe, vagy a városközpont sétáló utcájába. Tömegközlekedési eszközökkel távolabbra is merészkedhetünk, a Soroksári Arborétumba, lovardába, de akár a Fővárosi Állatkertbe is.

Az utóbbi években egyre magasabb a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek aránya, sok az egyedülálló szülő, vannak halmozottan hátrányos helyzetűek, ezért nagy hangsúlyt fektetünk nevelőmunkánk során a gyermekvédelemre, a felzárkóztatásra, az egyéni bánásmódra (IPR), az egyéni fejlesztésre, a differenciálásra. Mindennapi gyakorlatunkba beépítettük a tanulási zavarok és a funkcionális analfabetizmus prevencióját, s mindemellett természetesen a tehetséggondozást, mely pedagógiai programunkban is szerepel.

Tagóvodánként működő tehetséggondozó műhelyeink több éves hagyományra építenek – mozgás népi ügyességi játékokkal – népi játék és tánc, illetve népi kézművesség területeken. Intézményünk 2017-ben megkapta az akkreditált kiváló tehetségpont címet. Feladataink megoldásában segítségünkre vannak a reformpedagógiák sajátos módszerei, mint a Montessori és a Freinet pedagógia, melyet több csoportban alkalmaznak az óvodapedagógusok.

Négy szakvizsgázott gyógytestnevelő segíti a nevelőtestület egészségnevelő munkáját, mely a városi életmód hátrányait igyekszik kompenzálni preventív, tartásjavító torna eszközeivel.

Pedagógiai Programunk „Az egészséges mosolyért” egészségnevelő gyermek-játék óvodai pedagógiai program – amit sajátosságainkra, saját arculatunkra formálva írtunk. Az „egészséges életmódra nevelés” áll a középpontjában, a korosztály életkori sajátosságait, a testi-lelki egészséget figyelembe véve, a játék hangsúlyozásával. A gyermekek környezetére, a csoportszobákban tudatosan alakított pedagógiai térre különös gondot fordítunk. Hisszük, hogy az ingergazdag, esztétikus környezetnek nevelő értéke van.

Ugyanez a tudatosság jellemzi az éves Munkatervben összeállított kulturális programokat, melyeket a három tagóvoda összehangolva szervez. Az óvodás korosztálynál még minden tevékenységnek alapozó jellege van, ezért célunk olyan élmények nyújtása, melyek erősítik a gyermekek szülőföldhöz való kötődését, s programjaink összeállításánál elsősorban a kalendáris ünnepek, jeles napok köré épülő hagyományokra, népszokásokra alapozunk, ugyanakkor figyelemmel kísérjük a zöld ünnepeket, világnapokat, a változó világ új kihívásainak is igyekszünk megfelelni. Intézményünk 2016-ban megkapta a „Zöld Óvoda”, „Biztonságos Óvoda” címeket, ugyanakkor bevezettük a „Boldog Óvoda” programot is.