2431 Perkáta, Bocskai István u. 2.
Tel: 06 25 452 23
Honlap: www.perkata.hu
E-mail: perkata.ovoda@invitel.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Óvodánk a Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvodája. Településünk Dunaújváros és Székesfehérvár között elhelyezkedő nagyközség, 4200 lakossal, szerencsére sok esetben élő hagyományokkal, hagyományőrző lokálpatriótákkal, civil szervezetekkel, gazdag kulturális élettel.
A közeli nagyvárosok, mint Dunaújváros, Székesfehérvár és maga Budapest is jó lehetőséget biztosítanak számunkra a mindennapokban megjelenő kulturális tartalmak, élmények megélésére, gazdag kínálatának kihasználására.

Az Általános Művelődési Központ, amelynek tagintézménye vagyunk, óvodánkon kívül magában foglalja a közel 20 ezer kötetes könyvtárat, az eMagyarország Pontot és a településünk múltját és hagyományait őrző Falumúzeumot.

Óvodánkban 5 csoport működik, a gyermeklétszám magas, (körülbelül 140 fő), dolgozóink száma 21 fő.
Rendezett, kulturált, szép környezetben, minden adottságot kihasználva, megfelelő számú technikai és nevelő személyzettel dolgozunk. Két épületünk közül az egyik több mint 130 éves – 1878-ban épült, – a másik újabb, 1991-ben adták át. Mindkettő folyamatos felújítására, korszerűsítésére több pályázatot, civil kezdeményezést is nyertünk.

Óvodánk „Nagy Jenőné: Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai programot adaptálja, átalakítva a helyi igényeknek, lehetőségeknek, távlati elképzeléseinknek megfelelően.
Ezen kívül bevezetésre került intézményünkben a kompetencia alapú óvodai programcsomag is.

A program fő műveltség területei:

• mese-vers, dramatikus játék: amelyhez felhasználjuk a nemzeti és nemzetközi anyanyelvi igényes gyermekirodalmat, nemzeti kulturális örökségünket képező népmesei, népköltészeti irodalmat
• éneklés, énekes játékok, gyermektánc, zenehallgatás: amelyhez az anyagot a magyar és a nemzetközi zeneirodalom és magyar néptánc, népi gyermekjáték gazdag tárházából merítjük
• rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, kézművesség, a magyar díszítőmotívumok megismerése
• a külső világ tevékeny megismerése: településünk szűkebb és tágabb környezetének, múltjának és jelenének értékei, szépségei, hagyományainak megismerése, megőrzése és tovább örökítése
• mozgás, mozgásos játékok: hagyományos népi gyermekjátékok felhasználása

Programunk az elsődleges művészeti eszközökön túl épít a néphagyományokra, a környezetvédelemre, és a fenntarthatóságra is.
Céljaink megvalósítása érdekében 1994 óta hagyományőrző munkacsoportban dolgozunk.

Tehetséggondozó műhelyeink:

• Manóvár műhely: komplex módon folyik a tehetséggondozás
• Bóbita csoport: népi gyermekjátékok, táncok segítségével fejlesztjük a gyermekeket
• Kisegerek számítástechnikai műhely: az IKT eszközök, és az általa nyújtott lehetőségek megismerése a cél

Pályázatok, díjak, elismerések:

• 2011 Kiválóan Akkreditált Óvodai cím
• 2014 Akkreditált Kiváló Tehetségpont
• 2014 Zöld Óvoda cím
• Madárbarát Óvoda
• Füstmentes Intézmény
• „Óvd Magad” pályázat
• 2015/2016-os és 2016/2017-es tanévben Erasmus + KAI pályázat keretében több külföldi job-shadowing szakmai látogatás lehetőségei
Differenciált elbánásban, kiemelt gondozásban részesítjük az egészség, mozgás, étkezés területén bizonyos speciális igényeket támasztó gyermekeket.
Integráljuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, esélyt teremtünk a fejlődésre, a felzárkózásra.
Óvodánk kollektívája nyitott az önképzés és továbbképzés lehetőségei iránt. Innovatív, új utakat kereső csapatként szívesen veszünk részt szaktanfolyamokon, konferenciákon, egyéb tapasztalatcseréken, ezzel is bővítve szakmai tudásunkat.