1064 Budapest, Szondi u. 65
Tel: 06 1 312 3513
OM: 035 260
Honlap: www.patronaovoda.hu
E-mail: patronaovi@enternet.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Intézményünk többcélú köznevelési intézmény, a Patróna Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola óvodai egysége. Az óvoda a Terézvárosban két épületben működik 4+2 csoportban fogadunk összesen 150 gyermeket.

Az óvoda mindennapjaiban, pedagógiai hitvallásában magában hordja a Boldog Terézia anya által elindított, szerzetesi háttérrel rendelkező intézmény egész nevelési látásmódját. Az itt dolgozó kollégáknak természetes az inkluzív nevelés iránti elkötelezettség, a világnézeti tolerancia, a szakmai elhivatottság. A gyermekek teljessé formálását a művészetek eszközeivel kívánjuk megvalósítani, ahogy ezt Pedagógiai Programunkban meg is fogalmaztuk. A „SZÓ-KI-MOZ-GÓ-SZÓKIMONDÓ” elnevezésű pedagógiai programunk alcíme mindent elmond rólunk.

SZÓ
a) beszédünk, anyanyelvünk eleme
b) zenei relatív szolmizációs hang, amelyen a legtöbb
gyermekdalunk kezdődik

KI
a) kiről szól a programunk: GYERMEKRŐL, SZÜLŐRŐL, ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGRŐL

MOZ-GÓ
a) a 3-7 éves gyermeket a nagy mozgásigény jellemzi
b) mozgásban van minden körülöttünk: az ember, a természet, a társadalom

SZÓKIMONDÓ
a) a beszéd fejlődése, fejlesztése nélkül nincs sikeres tanulás, olvasóvá nevelés, közösséghez tartozás
b) csak őszinte párbeszéd viszi előbbre felnőtt-felnőtt, felnőtt-gyermek,
gyermek-gyermek kapcsolatát, világnézetünk megvallását, közvetítését, amelyet
cselekedeteink és szavaink is tükröznek

„Mi a titkunk? Titkunk, világnézetünk: hisszük, hogy azokból a gyermekekből lesznek gondolkodó, önmagukért és környezetükért is felelős felnőttek, akik keresztény katolikus értékrend mentén, komplex módon ismerik meg a világot és benne saját helyüket. Kibontakoztatják a bennük nyugvó tehetséget, legyen az szellemi vagy fizikai talentum. Mi segítünk a kibontakoztatásban: pedagógusaink személyközpontú módon, odafigyeléssel, türelemmel és végtelen szeretettel végzik szolgálatukat azért, hogy a világ odafigyelőbb, türelmesebb és szeretetteljesebb legyen.”

Intézményünk szakmai profilja közé tartozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrálása, az anyanyelvi kultúra és nemzeti hagyományok ápolása, a kodályi örökség átadása, a zenei nevelés fontossága. A szülők szívesen választják intézményünket, amit nemcsak külső adottságainknak, hanem belső tartalmi munkánknak is köszönhetünk. Szívügyünk a kerület kulturális örökségének ápolása, a képzőművészeti nevelés, Kodály Zoltán zenepedagógiai és anyanyelvi örökségének szintjén.

A Kincses Kultúróvoda cím elnyerése erősíti nevelési törekvéseinket, hisz egységes szemlélettel valljuk ünnepeken és hétköznapok szervezésekor a következőket:
„Neveljünk játékos embert, aki zenével, mozgással, humorral, a művészetek szépségével ajándékozza meg az emberiséget és vidámmá, széppé teszi az életét!”

„Neveljünk közösségi embert, aki érez, cselekszik, gondolkodik. Aki nem hagyja magát az élet által sodortatni, hanem tudatosan a haladás élvonalába törekszik, hogy lemaradó embertársait képes legyen magával vinni.”

„Neveljünk elfogadó embert, aki tudja, csak akkor lehet lélekben gazdag, ha segítségére van másoknak, észreveszi a másikban a szunnyadó értéket.”