7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.
Tel.: 06 75 830 167
E-mail: napsugar@paks.hu
Honlap: www.napsugarovi.paks.hu


A Paksi Napsugár Óvoda az óvárosban, nyugodt, forgalommentes helyen, mégis a központban várja a gyermekeket. Székhelyintézmény vagyunk, óvodánkhoz tartozik még három tagintézmény, a város különböző helyein. Az óvoda négy csoporttal működik, melynek csoportszobái modern és esztétikus eszközökkel felszerelt, barátságos légkörben fogadják a vegyes életkorú gyermekeket. Egyik csoportunkban német nemzetiségi nevelés folyik, biztosítva az érdeklődő és a német gyökerekkel rendelkező családok gyermekei számára a hagyományok ápolását, őrzését, identitásuk kialakítását. Nagyon szeretik a gyermekek a német eredetű dalos játékokat, mondókákat, verseket, mely egyben a kultúra ápolását, továbbadását szolgálja.

Helyi Pedagógiai Programunk címe: Színesen, hatékonyan a művészetek eszközeivel. Az óvodai mindennapokban fontos szerepet szánunk a játék mellett, a művészetek megjelenésének, s úgy gondoltuk, ezen elveket programunkban is tükrözni kívánjuk. A program megírásakor figyelembe vettük a hozzánk járó gyermekek és szüleik igényeit, családi hátterüket, neveltségi szintjüket. Azt gondoltuk e társadalmi réteg befogadó a kultúrára és azonosulni tud elveinkkel. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a nemzeti kultúra megismerését, megbecsülését, ápolását, mely megalapozza a hazaszeretet érzésének kialakulását.

Célunk, hogy a játék elsődlegességét biztosítva, a művészeti programok sokszínű felkínálásával, élmény gazdag, pozitív irányú kapcsolatot alakítsunk ki a gyermekek és a művészetek között. Célunk továbbá, hogy e program segítségével elérjük, hogy a gyermekek örömmel jöjjenek óvodánkba, érzelmileg, szociálisan, értelmileg gazdagodjanak és képességeik kibontakozzanak.

Támaszkodunk a családi nevelésre, azzal szorosan együttműködve dolgozunk. Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotótevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul óvodás tartása: önálló, nyugodt és kiegyensúlyozott lesz. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. A szűkebb és tágabb környezet szépsége rácsodálkozásra készteti a gyermekeket, ezért nekünk, óvodapedagógusoknak az a feladatunk, hogy a családokkal közösen megtaláljuk a kultúrát, esztétikumot nyújtó lehetőségeket. Olyan alkalmakat keresünk, melyek megmozgatják a gyermekek fantáziáját és érzelmileg közel állnak hozzájuk. Sokféle művészetet tudunk közel hozni a gyermekekhez, a zenét, a táncot, az irodalmat, a festészetet, szobrászatot és a színházat.

Az óvodás gyermekek életkori sajátosságai lehetővé teszik, hogy ez irányú törekvéseink eredményesek legyenek, hiszen a gyermek az őt körülvevő sokszínű világra csodálkozó szemmel tekint és figyel minden újra, mint valami nagyszerű csodára. A nagycsoportos korú gyermekeket rendszeresen elvisszük a helyi kiállításokra, képtárba, múzeumba, rendszeres látogatói vagyunk a városi könyvtárnak és művelődési háznak. A művészeti nevelésnek az óvodában esélyteremtő, kiegyenlítő szerepe is van, hiszen az élménypedagógia eszköztárával sok gyermek számára biztosít feltételeket a képességek, a tehetség kibontakozásához, hogy a semmivel nem pótolható, személyiséget gazdagító tapasztalat élményét vigyék magukkal, életre szólóan.