3600 Ózd, Katona József út 7.
Tel.: 06 48 472-563
E-mail: –
Honlap: www.katonaoviozd.com


Óvodánk Ózdon helyezkedik el, melynek lakossága kb.36000 fő. Önkormányzati fenntartású intézmény vagyunk a belvárosban, kertvárosi és a panelházak találkozásánál szép, viszonylag csendes környezetben. Óvodánk régi építésű épület, mely 4 csoportnak ad otthont, amelybe vegyes életkorú gyermekek járnak; a férőhelyünk 100 fő. Nevelőtestületünk középkorú, sok éves tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusokból áll, akik innovatívak, elkötelezettek szakmájuk valamint a kultúra és a környezetvédelem iránt, különös tekintettel az anyanyelv szeretetére, a szép, tiszta, intelligens kommunikációra és a fenntarthatóságra.

            Saját pedagógiai programunk kiemelt feladata is az anyanyelvi nevelés. Minden lehetőséget megragadunk, amely hozzásegíti gyermekeinket a helyes, tiszta, szép magyar beszéd elsajátításához, mondanivalójuk választékos kifejezéséhez, a kulturált beszéd kialakításához, ezáltal a megfelelő kapcsolatteremtéshez. Jó a kapcsolatunk a városban működő összes kulturális intézményekkel, valamint a kistérséggel is.

            Óvodánkban minden csoportnak van egy-egy speciális nevelési területe, amely jelen van az adott csoport mindennapjaiban, változatosabbá teszi a csoportok életét, valamint a tanulási folyamatot is.

• A Szorgos Méhecske csoportban a tánccal ismerkedhetnek meg a gyermekek játékos, változatos formában. Ezt hagyományos és modern stílusú táncokkal, zenékkel valósítják meg, megismerkedhetnek más népek zenei kultúrájával is. Elsősorban a tánc személyiség- és közösségfejlesztő hatására helyezik a hangsúlyt. Ezt heti 1-2 alkalommal szervezik az óvodapedagógusok.

• A Kis Vakond csoportban az anyanyelvi képességek fejlesztése jelenik meg speciális feladatként. Anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztésére, kibontakoztatására helyezik a hangsúlyt. Az óvodapedagógusok által kitalált és szakirodalomban fellelhető játékokkal, módszerekkel kívánják ezt megvalósítani. Mindennaposak az anyanyelvi játékok, a beszédszervek fejlesztését segítő játékok, dramatizálások és a kommunikációs képességeket fejlesztő szituációs játékok.

• A Cirmos Cica csoportban a drámapedagógia módszereit, eszközeit alkalmazzák az óvodapedagógusok a mindennapi tevékenységek során. Ezzel fő céljuk a közösségi és társas kapcsolatok fejlesztése, csoportkohézió erősítése, erkölcsi nevelés, egymás elfogadása, együttműködési képesség fejlesztése, valamint a problémamegoldás és konfliktuskezelés elősegítése. Ezt játékokkal, bábbal, szituációs játékokkal, mesefeldolgozással, problémahelyzetek megoldásával, felvetésével valósítják meg. A játékok és báb rendszeresen szerepel a csoport életében, a problémahelyzetek feldolgozása a napi történések függvénye, a mesefeldolgozás pedig alkalomszerű.

• A Brumi Maci csoportban a tevékenységeket a projekt módszer alapján szervezik a pedagógusok. Változatos témákat dolgoznak fel, több szempontból megközelítve. A témák felvetésében a gyermekek is aktívan részt vesznek, figyelembe veszik az érdeklődési körüket, igényeiket, előzetes ismereteiket. Egy-egy téma feldolgozása több héten keresztül is folyik, biztosítva az ismeretek elmélyítését, az információk feldolgozását.