7628 Pécs, Török István utca 13. 
Telephely: 7628 Pécs, Óvoda utca 3.
Tel.: 06 72 239 204
E-mail:nerisztfulopovoda@pecs.egyhazmegye.hu
Honlap:http://neriszentfulopiskola.hu/index.php/iskola


Óvodánk Pécs város keleti részében helyezkedik el, a Hősök terén. Ez a terület a város egyik legszegényebb területe. A volt bányász kolónián jelenleg a lakosság nagy része anyagilag a szegényebb rétegből kerül ki. Nagyon sok a munkanélküliek aránya és a nyugdíjasok száma. A gyerekek szüleinek nagy része alacsonyan iskolázott. Szakképesítés- és munkanélküli családokból kerülnek az óvodába a gyerekek. A külváros elszürkült, fejlődésben megállt telepén élő családok gyermekeit fogadjuk. Az ő életüket az egyre súlyosbodó társadalmi problémák, a munkanélküliség, a mélyszegénység nehezíti, közöttük igen magas a cigány családok száma.

Az óvoda 2014 szeptemberétől a Pécsi Egyházmegye fenntartása alá került, és egy intézményként működik a helyi általános iskolával. Az óvodát az 1920-as években a Duna Gőzhajózási társaság alapította. A rossz állapotban lévő épületet az önkormányzat felújította, így 2017 szeptemberében már egy teljesen új, korszerű, modern épületbe költöztünk vissza.

Az óvoda két vegyes életkorú csoporttal működik. A gyerekek csaknem 100%-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A kisebbségi és többségi társadalom gyermekeinek együttélésében, a cigány gyermekek kulturális nevelésében több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik nevelőtestületünk. A teljes alkalmazotti közösség egy tudatos szemléletváltás eredményeként felkészült a cigánygyermekek integrált nevelésére. Megismerkedtek a cigányság történelmi múltjával, jelenével, hagyományaival, hiedelemvilágával, a család szerkezetével, nevelési szokásaival.

Óvodánk legfőbb értéke, hogy gyermekeink olyan közösségben fejlődhetnek, ahol egyéni képességeiket figyelembe vevő, egyénre szabott oktató- fejlesztő nevelésben részesülhetnek, oly módon, hogy közben megőrizzük hagyományainkat.

Óvodánkban esztétikus, biztonságos, gyermekbarát környezetben, a különbözőségeket elfogadó légkörben, a mozgás és a játék sajátos eszközeivel törekszünk a gyermeki kompetenciák kialakítására, az esélyegyenlőség biztosítására, a hátrányok kompenzálására, a tehetségek gondozására. Óvodánk nyitott, partnereink betekintést nyerhetnek mindennapjainkba, ünnepeinkbe.