Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.
Tel., fax: 06 26 355 607
E-mail: kispatak.nagykovácsi@gmail.com
Honlap: www.kispatakovoda.hu


Nagykovácsi a Pilisi medence egyik gyöngyszeme, a természet – és művészetkedvelő lakosok és ide látogatók számára a világ közepe. Nagykovácsi igazán gyermekbarát település, ahol a három-négy gyermekes családok átlagosnak számítanak.

A Kispatak Óvoda Nagykovácsi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája. A közeljövőben alapításának 125. évét ünneplő, egykor egycsoportos kis óvoda mára három épületben, tizenhárom vegyes korosztályi összetételű csoportban 360 gyermek neveléséről gondoskodó, immár hatvan embert foglalkoztató köznevelési intézménnyé, munkahellyé vált.

Az óvoda pedagógiai filozófiája közel 10 év alatt kristályosodott ki. Az egykor az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptáló nevelőközösségből mára egy saját Pedagógiai Programmal büszkélkedő kollektíva lett. Óvodánk jövőképe lassan változott, de olyan világos és közös elveken haladt, mellyel párhuzamosan világossá váltak együttes pedagógiai céljaink. A megalkotott Pedagógiai Programunk már ennek a gondolkodási folyamatnak és tervezésnek az eredménye, konklúziója. A közös munka valódi csapatot hozott létre, akik képesek voltak meghatározni az intézményi prioritásokat és az ennek adekvát stratégiát. Pedagógiai Programunk „A TERMÉSZET ÚTJAIN – TERMÉSZETES NEVELÉSSEL” címet viseli. A Program alappillérei a nyitottság, a természet felé való odafordulás, a hagyományok és jeles napok tisztelete, a kölcsönös elfogadás, a szabad játék elsődlegessége és az élményközpontú tapasztalatszerzés.

Szakmai, pedagógiai hitünk minden bizonnyal olyan erőt képvisel intézményünkben, melyet bátran és büszkén vállalhatunk. Ez azért fontos, mert egyik legfőbb célként azt tűztük ki, hogy nevelőmunkánkkal elégedettséget szeretnénk elérni.

Óvodaképünk

  • Társadalmi és helyi elvárásokat közvetítő és kielégítő színtér, amelyből adódó feladatokat csak egy olyan természeti és társadalmi környezettel szoros kapcsolatban működő óvoda tud felvállalni, amely a kultúrát nemcsak közvetíti, hanem teremti is.
  • Közösségalakító és önmegvalósítást segítő színtér, amelyből adódó feladatokat csak egy olyan demokratikus, toleráns el- és befogadó, nyitott légkörű óvoda tud felvállalni, ahol teljes mértékben biztosítva van a jogok tiszteletben tartása és a különböző szükségletek kielégítésére törekvés.
  • A gyermeki személyiség fejlődésének és fejlesztésének színtere, amelyből adódó feladatoknak csak egy olyan tevékenységközpontú, a játék elsődlegességét biztosító, azonos alapokon működő, értékközvetítő óvoda felelhet meg, amely tiszteletben tartja a gyerekek egyéni sajátosságait és tudatosan épít a gyerekek aktivitására, alkotókészségére.

Pedagógiai programunk „A természet útjain – természetes neveléssel” címet viselve hirdeti, hogy nyitott világot álmodunk óvodánkban, ahol a családok életterévé válik az óvodai kulturális tér, melyet közös használattal, közös együttléttel, közös játékkal, tanulással és élményekkel töltünk meg, segítségül híva a helyi művészeti élet szereplőit, civileket és kulturális közintézményeket, alapítványokat.

            Nagykovácsi életében az utóbbi évek számos intézményfejlesztést és bővítést hoztak. Sorra épültek azok az intézmények, melyek házai, otthonai és közvetítői lettek a művészeteknek és a kultúrának is. Tudjuk azonban, hogy a téglákat összetartó „habarcs” maga a kultúra, amely ezer szállal köti össze az egyéneket, formál belőlük közösséget, teremt ünnepi alkalmakat, segíti a hétköznapokat. A közösségi tereink használata, berendezése akkor lesz igazán jó, ha valójában a közösség veszi ezeket birtokába.

            Nagykovácsiban elsődleges cél a településarculat kulturális alapú megteremtése. Annak az egyedi világnak a tudatos megjelenítése, amely megjelenhet az eddig is jelen lévő magas kultúrát fémjelző programokban és projektekben, úgy a településen, mint a Kispatak Óvodában.