5600 Békéscsaba, Pásztor u. 91.
Tel: 06 66 459 333, Fax: 06 66 456 211
Honlap: www.lencsiovi.hu
E-mail: ovoda.lencsesi@gmail.com
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Mottónk: „…Játszani is engedd…”

Az óvoda történeti áttekintése:

A Lencsési Óvoda 3 telephelyen, 15 csoportban működik a város legnagyobb lakótelepén, mint egy varázslatos mesesziget a felnőttek világában. Az óvoda épületek egymáshoz közel helyezkednek el, a szülők számára jól megközelíthetőek, kitűnő parkolási lehetőséggel.
Pedagógiai Programunk közös szemléletben került megfogalmazásra, ami a gyermekek szeretetét és tiszteletét jelenti, ugyanakkor a három óvodaépületben működő tagóvodáink megtartották egyéni arculatukat.

Pedagógiai hitvallásunk:

Gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkörben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük. Feladatunk a gyermekek érzelmi biztonságának a megteremtése, az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása, az egészséges életmód kialakítása. Nevelőmunkánk során azokat a képességeket fejlesztjük, melyek eredményeként a gyermekek döntései megalapozottak lesznek, döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek.

Gyermekképünk:

Olyan gyermekeket szeretnénk az iskolába engedni, akik érzelemgazdag, a környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, az új iránt fogékony, önmagát értékelni tudó, másokat elfogadó, segítőkész, együttműködő, kiegyensúlyozott és boldog, kacagni tudó személyiséggel rendelkeznek.

Óvodaképünk:

Az Alapprogram szerint az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének optimális feltételét. A nevelő, személyiségfejlesztő funkció mellett az óvoda segíti az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Intézményünk nagy figyelmet fordít a kiemelkedő tehetségű gyermekek felfedezésére is, ennek érdekében működtetjük tehetségműhelyeinket négy nagy témakörben.
• Előadó-művészet kategória: „Mesejátszás”
• Sport: Akroba-tanoda
• Képzőművészet: Igazgyöngy alkotóműhely
• Környezetvédelem: Természetbúvár

A három óvodaépület által határolt zöld terület – a Dombos Ifjúsági Tér – már hagyományosan a Lencsési Óvoda közös rendezvényeinek a helyszíne, ahol a nagy nevelőtestület rendszeresen szervezi és valósítja meg a szülők közreműködésével a családi programokat, többek között: Nyuszifesztivál, Kívánságlampion, Családi Sportvetélkedő, stb.