5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 4.
Tel: 06 56 461 070
Honlap: www.kunszentmartoniamk.hu
E-mail: ficankateknos@gmail.com
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

A Kunszentmártoni Deák Ferenc utcai óvoda a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ tagintézménye, a Helytörténeti Múzeum, a Szabó Gyula Művelődési Központ, a József Attila Könyvtár tagintézményeivel együtt. A kultúra közvetítése, a térség néprajzi, történeti, kulturális értékeinek a megőrzése, átadása a kiemelt feladataink közé tartozik.

Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény, amely 90 gyermek ellátását biztosítja a szülői igényeknek és a fenntartó elvárásainak megfelelően. Az óvodáskorú gyermekek a város területéről, illetve a környező településekről érkeznek az óvodánkba.

Pedagógiai Programunk kiemelt feladatai:

• az egészségre nevelés
• az egészségfejlesztés, a mozgás
• a környezettudatos magatartás megalapozása
• a hagyományokra, a szokásokra épülő érzelmi nevelés
• a szűkebb és tágabb környezetünkhöz való pozitív érzelmi kötődés megalapozása
• a nemzeti értékek megőrzése
• az egyéni képességekhez igazított anyanyelvi-, értelmi nevelés, fejlesztés
• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődésének segítése

2013. január 1-től került sor az intézmények integrálására, amely a megalakulás óta egy új lehetőséget biztosított az együttműködés kiépítésére. Az alkalomszerű látogatások mellett kidolgozásra kerültek olyan programok, tematikák, amelyek meghatározóak az óvodai nevelésünkben, a gyermekek képességfejlesztésében, a tehetséggondozásban.
A hagyományos programok, rendezvények mellett törekszünk a kidolgozott együttműködés fenntarthatóságára, évről-évre egy meghatározott tematikára építve dolgozzuk ki a projekteket, amelyek színesítik, gazdagítják az óvodai nevelésünket.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az általunk elkészített programot, a benyújtott pályázatunkat sikeresnek értékelte, és részünkre a „Kincses Kultúróvoda 2016” címet adományozta.
Az ehhez kapcsolódó pályázati összeg lehetőséget biztosít számunkra, hogy az általunk elkészített projekteket, az intézményen kívüli kultúra közvetítését, a hagyományok, népszokások ápolását, a nemzeti, helyi értékek megismertetését, a tehetségígéretes gyermekek fejlesztését, a kulturális-, közgyűjteményi intézmények közötti együttműködést magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani.

A 2016-2017-es tanév kiemelt feladatai között szerepel, a projekttervek megvalósításán kívül, hogy a közvetlen környezetünkben található nemzeti értékek, kultúrkincsek mellett bemutassuk és megismertessük a Tiszazug és Magyarország más tájegységeinek a gazdag történelmi, kulturális, művészeti értékeit is.

A tagintézményeinkkel kidolgozott együttműködési terveket, a tematikák sikeres működését szakmai fórumokon tervezzük bemutatni a környező települések óvodái számára, jó gyakorlat keretében, ösztönözve az intézményeket arra, hogy az intézményen kívüli kapcsolatokat, együttműködéseket használják fel a gyermekek képességfejlesztésében, tehetséggondozásában.

A civil szervezetekkel, művészeti intézményekkel (Zeneiskola, Alapfokú Művészeti iskola) továbbra is törekszünk a jó együttműködésre, általuk színesítjük, gazdagítjuk óvodai programjainkat, rendezvényeinket.