9024 Győr, Mónus I. u. 39.
Tel. fax: 96 422 166
E-mail: monusovi@ogmk.hu
Honlap: www.monusovi.ovoda.org


Óvodánk 1975 óta fogadja 7 csoportban a 3-7 éves korú óvodás gyermekeket. Gyermekszerető, jól képzett óvodapedagógusaink, pedagógiai asszisztenseink az életre, az iskolai élet szocializációjára készítik fel a kicsiket, mindig szem előtt tartva harmonikus személyiségfejlesztésüket. Munkánkat fejlesztőpedagógusaink is segítik.

Nevelőmunkánk célja: Saját  nevelési programunk „A Tevékeny Óvodai Élet” alapján neveljük gyermekeinket. Esztétikus környezetben, nyugodt, derűs légkört biztosítva a gyermekek játékát, sokoldalú tevékenykedtetését tartjuk a legfontosabbnak. Mozgáskultúrájuk fejlesztéséhez tornaszobánk, és tágas, árnyas, jól felszerelt EU szabványnak megfelelő udvarunk nyújt lehetőséget (mászókák, hinták, műfüves pálya stb.). A nagycsoportosok rendszeresen úszáson, szivacs kézilabda és ovi-foci foglalkozásokon vesznek részt.

Alapelvünk: A szülői ház és az óvoda jó kapcsolatának kialakítását nagyon fontosnak tartjuk. Nyitottak vagyunk, közös rendezvényekkel, nyílt napokkal erősítjük partner kapcsolatainkat.

Hagyomány az őszi egészségnap, az adventi, a húsvéti, gyermeknapi játszóház, a Baba-mama délelőtt és délután rendezése.

Az egészséges életmód alapjaival ismerkedhetnek meg a gyermekek az óvodában töltött évek során. „Egészség-hetet” szervezünk a szülőkkel közösen október hónapban. Fontosnak tartjuk a gyermekek környezettudatos nevelését is. Nagycsoportosaink megismerkednek a Dohányzás ellenes óvodai programmal, újra papírt készítenek. Óvodánkban só szoba működik, használata rendszeres.

A gyermekek esztétikai, környezeti és természetvédelmi kultúráját is fejlesztjük. Részt veszünk közművelődési intézmények előadásain. (KM ÁMK, Vaskakas stb.) 

Óvodánk, több éve működik regisztrált Tehetségpontként. Ennek keretében tehetségműhelyek működnek intézményünkben.

Intézményünk sajátossága a néphagyományok őrzése, a környezetvédelmi jeles napok megtartása. Gyermekeink tapasztalatokat szereznek társadalmi környezetükből is. (közlekedés, rendőrség, tűzoltóság munkája stb.)

Az óvodai nevelés időtartamán túl a gyerekek  játékos módon megismerkedhetnek (felmért igények alapján) a német, az angol  nyelvvel, néptánccal. Lehetőség nyílik játékos-mozgásos tornán és jazz balett tanfolyamon  való részvételre  is.