7300 Komló, Templom tér 1.
Tel: 06 72/486-505
Honlap: www.komlokodaly.hu
E-mail: belvarosiovi@indamail.hu
Partnereink:
Beszámoló:


A Szent Bernadett Óvoda a város egyik legrégibb intézménye, 1938-ban épült. Jelenleg három vegyes életszervezésű csoportban fogadja a gyerekeket.

A város szívében, a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola szomszédságában helyezkedik el. A város távolabbi részeiről és a környező településekről is szívesen választják a szülők az óvodát, hagyományaink, nevelési elveink, pedagógiai hitvallásunk eredményeként. Az óvoda kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Céljuknak tekintik a zene megszerettetését, a képességekre való befogadás megalapozását, a zenei anyanyelv ápolását. Sikeresen foglalkozunk a népi kismesterségekkel, a hagyományápolással, amely tükröződik a csoportszobák arculatán, a gyerekek munkáin, és kihat egész személyiségükre. 2007 szeptemberétől az intézmény ellátja az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, differenciált fejlesztését a többi gyermekkel azonos csoportban. 2012 szeptemberétől indult el a népi gyermekjátékok – néptánc tehetséggondozó csoport „Csiböricke” néven.

2016 szeptemberétől egy csoportban a német nemzetiségi nevelést is beindítottuk, illetve a katolikus értékrend beépítése a nevelési gyakorlatba is alapfeladataink közé tartozik.

Az intézményünk hosszú évekkel ezelőtt elkötelezte magát a népi kultúra közvetítése mellett. Ennek a meggyőződésnek a hozadéka az a mód, ahogy az óvoda működik, a szemlélete, a tárgyi környezet, ami a gyerekeket körülveszi. A jeles napok, ünnepek tükrében összeállítják az óvodapedagógusok a kultúragazdagító programokat. Ezt nem egy speciális munkaközösség teszi meg, hanem mivel háromcsoportos óvodáról van szó, ezért a nevelőtestület minden tagja részt vesz a szervezésben és a kivitelezésben adottságainak megfelelően. A gyerekek életkori sajátosságaikhoz mérten, képességeik tükrében vesznek részt ezeken a programokon. A kultúra megszerettetése az elsődleges célunk a játékokkal, táncokkal, zenekarok hallgatásával, táncházzal, színházi előadásokkal stb. A munkadélutánokon, nyílt napokon a szülőkkel együtt történő különféle óvodai programok kapcsán a szülőket is megismertetik a tanult, elsajátított technikákkal, népi rigmusokkal, jóslásokkal, népi játékokkal stb.