7631 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 90.
Tel.: 36 72 313 239
E-mail: zsolnayovoda@gmail.com


Óvodánk Pécsett, a 2010-s év Európa Kulturális Fővárosában található.  Városunkban számtalan jeles kulturális és közművelődési intézmény van, amelyek az óvodás korosztály számára is színes kínálatot nyújtanak, biztosítva a magyar és az egyetemes kultúrához való hozzáférést.

            Mi egy a 13 telephelyből álló intézménynek a Keleti Városrészi Óvodának vagyunk a tagóvodája. Pécs, közismerten „Gyárvárosnak” nevezett részén helyezkedünk el, közös épületben a zenei nevelést művészi szinten oktató, nagy múltú Szieberth Róbert Általános Iskolával. Ez az épületközösségből adódó sajátosságunk meghatározza, hogy kiemelkedően jó, és együttműködő szakmai kapcsolatot ápolhassunk, és lehetővé tegyük gyermekeink számára a zenei nevelés közvetítését, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését.

            Családjaink a társadalom különböző rétegeit képviselik, a külvárosi településrész sajátos jegyeivel.

            Három csoportunkban − Pipitér, Pitypang, Búzavirág csoport −, lehetőleg azonos életkorú gyermekeket igyekszünk együtt nevelni.

            Alkalmazotti közösségünknek 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 4 dajka a tagja. Egyik erősségünknek tartjuk a változó szakmai kihívásokhoz illeszkedő, egységes nevelési elveket valló, lendületes, innovatív nevelőtestületet.

            A Pedagógiai programunk 13 tagóvoda nevelésének közös iránymutatója. Az alapdokumentum tartalmazza egyrészt a mindenkire vonatkozó alapelveket, de megtalálhatóak benne azok a sajátosságok is, amelyek kiemelten az egyes tagóvodák – köztük a mi tagóvodánk pedagógiai munkájának fő meghatározóját alkotó kompetencia alapú nevelés – pedagógiai gyakorlatát is jellemzik.

            A tagóvodák speciális értékeit meghatározó tartalmakat – Cigány gyermekek kulturális nevelése, Integrációs Pedagógiai Program, „Zöld Óvoda”, Montessori pedagógia, Kompetencia alapú óvodai nevelés – az óvodapedagógusok ismerik, annak elemeit szabadon felhasználhatják a nevelési gyakorlatukban. A pedagógiai programunk tág teret nyújt az innovatív törekvéseknek, lehetőséget biztosít arra, hogy a napi gyakorlatban megjelenhessenek a helyi közvetlen környezet múltjának és jelenének értékei, szépségei.

            A külső partnerkapcsolatok építése, ápolása során pedig lehetőségünk van a helyi kulturális és közművelődési intézményekkel együttműködve, a gyermekek számára olyan ismereteket, programokat, élményeket nyújtani, amelyek megalapozzák a kultúrához és a művészetekhez viszonyuló pozitív attitűdjüket.

Óvodánk arculatát jelentős mértékben meghatározza, hogy tagjai vagyunk a „Zöld Óvodák” hálózatának. A környezettudatos szemlélet alakításának nagyon fontos része a néphagyományok ápolása, és az ehhez kapcsolódó jeles napok sokrétű, élményeket biztosító megünneplése, megélése. Ezért a „Kincses Kultúróvoda” 2018 programsorozatát egyrészt a „zöld” jeles napokhoz kapcsolódó néphagyományok ápolása köré csoportosítottuk. A másik kiemelkedő területünk a zenei nevelés minél magasabb szintű közvetítése, amelyet partner iskolánk számos sokszínű programmal támogat. Így a másik programtervünk a művészeti nevelés, kiemelten a zenei nevelés fókuszba helyezését célozta meg, törekedve a zenei nevelés változatos formában való megjelenítésére az óvodánkban.