7691 Pécs, „D” utca 1.
Tel: 06 72 537 083
E-mail: vasasovoda@gmail.com


A Mecsek lábánál elterülő Pécs városához csatolt, de tőle 13 km-re fekvő 2800 fős településen működik óvodánk. Az erdei környezetben, parkos, dombos vidéken található külváros a falu jellegzetességeit és hagyományait megőrizve ötvözte a városi szokásokkal. A település, a bányák megnyitásával egy időben fejlődésnek indult, s lakást, iskolát, óvodát biztosított a lakosságnak. Sajnos a bányáknál az 1990-es évektől folyamatosan csökkent a termelés, ezáltal kevesebb munkahelyet biztosított. Sokan elveszítették az állásukat és elkezdődött a településen egy elszegényedési folyamat. Az emberek nagy része ma már a városban dolgozik, de szerencsére sok az újonnan ideköltözött fiatal is, akik idemenekülnek a város forgatagából.

Az óvodát 1889-ben a DGT építette, amely egy osztrák-magyar érdekeltségű szénbánya vállalat volt. 1945-től MECHART (Magyar-Szovjet Hajózási Társaság Pécsi Szénbányaüzemeinek Összessége) vállalaté lett az óvoda. 1950-ben a Pécsi Szénbánya Vállalat üzemeltette és 1960-ban felújította, illetve 2 csoportossá bővítette. Az óvoda 1975 óta a mai napig három csoporttal működik. 1988-tól a Pécs M.J. Tanácsi Hivatal, majd a Polgármesteri Hivatal fenntartásába került. 1996-ban új épületbe költözött és a férőhelyek száma 74-re emelkedett. Majd 1999-ben három óvoda és iskola, illetve öt művelődési ház egyesült és többcélú intézményként működött, amely magában foglalt három települést: Vasast, Somogyot és Hirdet. Később a törvénymódosításokkal kivonták a művelődési házakat és ezzel egy időben hozzácsatolták intézményünket a Budai Városkapu Iskolához. 2013. július 1.-jével hozzácsatoltak minket a Keleti Városrészi Óvodához. Mára letisztultak a munkaköri feladatok, a strukturális hierarchia kompetenciái, és a vezetőség szakmai autonómiát biztosít a tagóvodáknak. A 2017-es évben óvodánk teljes körű felújításon esett át, gyermekbarát, élhető, modern körülményeket biztosítva ezzel.

Jelenleg 3 csoport működik életkoruk szerinti felosztásban. A 74 férőhelyet jelenleg 67 gyermek tölti be. A csoportok aránya ideális, hiszen 22 kis csoportos, 22 középső csoportos és 23 nagy csoportos gyermek van. A gyermekek között több HH, HHH, SNI és BTM-es gyermek is található.

6 óvodapedagógus, 4 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 gazdasági dolgozó és 1 udvaros dolgozik az óvodánkban. Munkánkat 1 óvodapszichológus, 1 logopédus és 1 gyógypedagógus segíti. A nevelőtestület tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a megváltozott életkörülmények befolyásolják a gyermekeket fejlődésükben. Sok a csonka család, az élettársi viszony, sokan ingerszegény környezetből érkeznek, s mindennapos megélhetési gondokkal küzdenek. Mindezek tudatában igyekeztünk élmény gazdag óvodát kialakítani, ezt jól tükrözi programunk „óvodai nevelés játékkal, mesével” (adaptált program átdolgozva a helyi sajátosságokra). Nevelésfilozófiánk óvodánkra vonatkoztatva a helyi sajátosságok tükrében a családi nevelésre alapozott, célunk a gyermekközpontú óvodai élet megszervezése. Ennek tükrében évek óta egyre több közös programot, rendezvényt szervezünk a gyermekeknek és a szüleiknek közösen (Szüreti fesztivál, Márton nap, családi nap, témanapok, kirándulások stb.) Ezek a rendezvények egyre népszerűbbek, sikerült hagyományt teremteni belőlük. A település jól működő civil szervezetei pályázati összefogással támogatják az említett programokat.

Fontosnak tartjuk az eltérő szociokulturális háttérből érkező gyermekeknél a különbségek minimalizálását. Feladatunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként megteremtsük az egyenlő esélyeket a gyermekek számára. Kiemelt nevelési feladatként előtérbe helyeztük a hátránykompenzálást és a tehetséggondozást egyaránt. A cigány származású gyerekeknél segítjük a társadalmi integrációt, kialakítjuk bennük az egészséges szocializáció készségeit (kooperáció, tolerancia, segítőkészség, empátia, megbecsülés), a tudás iránti igényüket felébresztjük, biztosítjuk számukra a boldog gyermekkort, a napi sikert.

Céljainkat, kiemelt feladatainkat, a helyi adottságokhoz igazított innovatív tevékenységekkel sikerül egyre hatékonyabbá tennünk. Fontos szerepet kap a helyi hagyományok őrzése, a bányászemlékek megismerése és múltunk tisztelete.

A „Kincses Kultúróvoda” cím elnyerésével járó pénzösszeg segítséget nyújtott kitűzött céljaink és feladataink elérésében.