7400 Kaposvár, Toponári út 49.
Tel: 06 82 413454
E-mail: festetics.karolina@gmail.com


Óvodánkat 1875-ben alapította a nemes gondolkodású Festetics Dénesné, született Zichy Karolina grófnő. Természeti környezetünk egyedülállónak mondható Somogy megyében. Klasszicista óvoda épületünk Kaposvár kertvárosában, Toponáron található egy gyönyörű zöld birodalomban. A rangos múlt megkövetelte tőlünk, hogy elődeink útját járjuk, a múlt értékeit megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk az utókornak.

A programírás időszakában tudatosan vállaltuk, hogy Pedagógiai Programunkba szervesen beillesztjük múltunk értékes pedagógiai hieroglifáit, a művészetek eszközeit, ezért programunkban meghatározó lett a néphagyományőrzés és a művészeti nevelés. Hisszük és valljuk, hogy ami igazán fontos emberi érték a múltban, az érték a jelenben és a jövőben is, bármennyit is változzék körülöttünk a világ.

 Óvodánk nevelőtestülete jól felismerte értékeit, szakmai fejlődésének iránymutatóit, amikor 2002-ben adaptálta Nagy Jenőné: Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel alternatív óvodai programját. Somogy megye Művészeti Bázisóvodájaként feladatunk összefogni és segíteni a megyében a művészeti programmal dolgozó óvodákat, továbbá szakmai műhelyeknek, továbbképzéseknek, rendezvényeknek, szakmai napoknak, hospitálásoknak adunk helyszínt. Szakmai, partneri hálózatot tartunk fenn a megyei bázisóvodákkal, modellóvodákkal, művészeti egyesületekkel, a programot adaptáló óvodákkal.

Ebben a szakmai támogató és segítő környezetben vált szívügyünkké a 6-7 éves gyermekek tehetségnevelése. Jelenleg 6 tehetségműhelyt működtetünk, melyek 30 órás gazdagító programjainak megvalósítása során érvényesül a tehetségműhely vezető pedagógusok kultúraközvetítő szerepe. 

Mindennapi gyakorlati munkánk során előtérbe helyezzük, hogy az óvodánkba járó gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb lakóhelyünk értékeit, a magyar népi kultúrát, zenei, képzőművészeti értékeit.

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként hisszük: „minden gyermek tehetséges valamiben”. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, és a nemzetiségi óvodásainkra. Közös szemléletünk alapja, hogy minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen.

Tehetség területen 2015-ben elnyertük a Minősített Referencia Intézmény címet (a Tücsök Zenekar Zenei Tehetségműhellyel, mint minősített jó gyakorlattal), amely cím büszke birtokosaként óvodánk nevelőtestülete elkötelezetté vált arra, hogy a kultúraközvetítés és tudásátadás eredményeként, szolgáltatást nyújtsunk és példát mutassunk érdeklődő partnereink számára.

Az évek során több alkalommal országos és városi szintű szakmai, pedagógiai elismerést, kitüntetést vehettünk át (mint pl. Forrai Katalin I. díj, Oktatási Minisztériumi díj, Örökös Zöld Óvoda cím, stb.), számos pályázaton sikerrel szerepeltünk.  

Zenei nevelésünk városi szinten egyedülálló, hiszen újfajta szemléletben dolgozunk, „csak tiszta forrásból” merítjük anyagainkat, így gyermekeink a saját zenei anyanyelvükből táplálkozva tanulnak meg énekelni, zenélni. Karolina Kamarakórusunk 2000-ben alakult, az évek során több rangos eseményen vettünk részt.

2016 októberében intézményünk másodszor is elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, valamint első alkalommal az Európai Tehetségpont címet, így célunk, hogy az európai hálózatépítés folyamatába is be tudjunk kapcsolódni. 2017 nyarán érkezett a felkérés a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács elnöke részéről, hogy a szervezet Óvodai Tagozatának vezetésére felkérje intézményvezetőnket. A tárgyalások eredményeként szeptembertől intézményünk segíti a megyében működő óvodai Tehetségpontok szakmai munkáját, kapcsolattartását, a hálózati munka kiépítését, regisztrálást, akkreditációs folyamatokat.

Fontos számunkra a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a határon túli magyar óvodákkal. Jelenleg az Erasmus+ TALENT (Tehetséggondozás, Alternatívák, Eredetiség, Néphagyományok, Tudás) című pályázat megvalósításával tevékenykedünk, a Csíkszeredai Kis herceg óvodával, melynek egyik célja a Tücsök Zenekar zenei tehetséggondozó jó gyakorlat átadása mellett a Pedagógiai Programunk művészeti értékeinek átadása, magyar népi kultúránk ápolása.