2100  Gödöllő, Szent János u. 6-8.
Tel. /fax: 0628430243
e-mail: mesekhazaovoda@gmail.com


Óvodánk Gödöllő központi, belvárosi részén helyezkedik el. Gödöllő város Pest megyében, Budapesttől 30 km-re található, amely a járás központja is egyben.

9 csoporttal működünk, 4 különálló épületben. Az épületeknek pedagógiai programunkhoz illeszkedő neveket adtunk, szülői ötletek figyelembevételével. Szekeres Erzsébet textilművész készítette el a neveket szimbolizáló akvarellfestményeket: Gyémánt fél krajcár, Kacsalábon forgó palota, Mézeskalácsház, Négyszögletű kerek erdő. Az épületek folyosóin és a csoportszobákban ismétlődő motívumot festettünk fel a csoportok név-szimbolikájának megjelenítésével. Helyi nevelési programunk mottójának képi megjelenítése óvodánk logója. Megjelentetjük alapdokumentumainkon, kiadványainkon, a dolgozóink „munkaruháin”. Az óvoda színe a citromsárga, ez visszaköszön a dolgozók és gyermekek szabadidős pólóján, illetve a szülőket tájékoztató kiadványokon.

Óvodánk 1995 óta dolgozik a Nevelés játékkal, mesével című programmal. Nevelésünk mottója: „… Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”  (Weöres Sándor). Nevelésünk középpontjában a tágan értelmezett anyanyelvi nevelés áll: a kapcsolatok és a kifejezés kiművelése. Alapelvünk az, hogy az óvodáskor nyelve a játék és a mese érzéki és szimbolikus jelrendszere. A saját élményű anyanyelvi nevelést tartjuk fontosnak. Azt valljuk, hogy az anyanyelv az az aranypánt, amely a személyiséget belül és kívül, a természeti és az emberi környezettel egybekapcsolja. Minden tevékenységi formában megjelenik, kiemelten a játékban, mesében, mondókában, verselésben, dramatizálásban. A körülöttünk játszó gyermek szándékaira, fantáziaképeire, társas kapcsolataira figyelünk. Felszabadultan használjuk a mozgás, a zeneiség, a képek és a beszéd jelrendszerét. Az egyén és kiscsoport számára szervezünk tevékenységeket, nem kezdeményezünk, nem foglalkozunk, hanem foglalatoskodunk az egész nap folyamán, játszunk, egy-egy témában hosszan elmerülünk. Az „én vagyok”, az „én csinálom” élményen keresztül erősítjük a kompetencia érzését.

Helyi programunk alapelve, hogy az óvodáskor nyelve: a játék és a mese. A gyermek a mesékben anyanyelvével együtt a magyar észjárást is megismeri, elsajátítja kultúránkat. A gyermek a mesehősökkel azonosulva a képzelet szárnyán ismereteket, tapasztalatokat szerez a világról. A meséket a magyar népmesekincsből és igényes alkotások közül tudatosan válogatjuk egész évre. A verseket a nagy magyar költők formai és ritmikai szempontból gyermekek által is felfogható verseiből választunk, kiegészítve a mai kortárs művekkel és a nemzetiség kulturális értékeivel. A népköltészetből merítünk tréfás, mulattató mondókákat, találós kérdéseket, névcsúfolókat. Mindennapi tevékenységeink közben is verselünk, mondókázunk, helyzethez illően meséket, mondókákat, dalokat egymásba fűzünk, amikor igény, kedv, idő és hely van rá. Hetente kétszer a napirendbe illesztve, délelőtt fejből mesélünk rövidebb cselekményes meséket. Mindennap ebéd után könyvből meséljük a hosszabb tündérmeséket, folytatásos meséket. A mesejátékokat hosszasan előkészítjük: képzelgünk, kellékeket keresünk és készítünk, berendezzük a teret. A szülők szemléletét formáljuk, beszélünk a mese jótékony hatásáról, ajánlásokat teszünk művekre, könyvekre. A nevelőtestület bevonásával óvónői bábcsoportot alakítottunk. A gyermekeknek az előadások különleges szórakozást jelentenek, mert saját „bábszínházunkban”, a többi csoporttal együtt élvezhetik az ismert óvó nénik előadását. Mind a meseválasztás, mind a feldolgozás módja egyre igényesebb lett, zenei betétekkel, effektekkel fokozzuk a hangulatot és alternatív megoldások is helyet kapnak a bábozás során. Az évek során az óvónői előadás hagyománnyá vált.

Zenei anyagainkat igényesen, tudatos szakértelemmel válogatjuk a népi gyermekjátékokból és mondókákból, a népzenei sajátosságokra épülő komponált népdalokból, a klasszikus és kortárs, valamint más népek dalaiból, zenéiből. Mintát adunk az alkotó zenei befogadáshoz, odafigyelünk és bátorítjuk az egyéni megoldásokat: dallamok, szövegek, ritmusok, dramatikus elemek, mozgások improvizálására. Lehetőséget biztosítunk a magyar néptánc-hagyomány alapjainak elsajátítására.

Vizuális nevelésünk is a világ megismerését szolgálja. Növeljük az alkotókedvet a gyűjtésekből származó természetes anyagokkal, kiegészítőkkel. Ingergazdag tanulási környezetet teremtünk: mesélünk, játszunk, kirándulunk, sétálunk, szemlélődünk. Megismertetjük a gyerekeket a manuális tevékenységekkel kapcsolatos jó szokásokkal, környezetünk esztétikájával: szobrokkal, képekkel, szép épületekkel, a természet csodáival, valamint az etnikum, és a migráns gyerekek kultúrájának értékeivel. Közvetlen környezetük esztétikumának alakításával is igyekszünk formálni ízlésüket, környezettudatos szemléletüket. A jeles napok és ünnepek egy más szemléletű megközelítése, óvodai szintre emelése már több éve gyakorlat intézményünkben.