Erdősmecske, Petőfi u. 113.
Tel: 06 30 8427-758
Honlap:
E-mail: mecskeovi@gmail.com
Partnereink:
Beszámoló:


Az Erdősmecskei Óvoda és Konyha 1983 óta – 34 éve – működik községünkben, s kezdetektől -az erdősmecskei és lovászhetényi gyermekek részére biztosította az óvodai nevelést. 1 osztatlan csoporttal, 2 óvónővel, 1 dajkával, 1 szakáccsal, mint a német nemzetiségi nyelvet, kultúrát és hagyományokat ápoló tagintézmény. 1990-ig a Pécsváradi Tanács által állami fenntartásban, majd -ezt követően (az elvándorlások ellenére) a helyi önkormányzatok- és a német önkormányzatok támogatásával sikerült a mai napig az óvodát megtartani a falvak életében. 2014- ben megköttetett- az- Óvoda Fenntartó Társulás, ez jelenti azt a folyamatosságot, amellyel talán elérhetjük, hogy a kicsi kortól elkezdett hagyományőrzéssel sikerül falvainkban megőrizni a nyelvi és kulturális örökségünket, értékeinket. Óvodánk jelenlegi arculatát tekintve egy 2015-ben felújított épületben 1 csoportban, 24 férőhelyen, 24 kisgyermek van. Ebből 9 kiscsoportos, 7 középsős, 8 nagycsoportos, 16 lány és 8 fiú. 10 gyermek erdősmecskei, 14-en Lovászhetényből járnak falubusszal. 3 SNI, 2 hátrányos helyzetű, 5 halmozottan hátrányos helyzetű, 11 a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. A vegyes csoport – 2,5 évtől a 7 évesig – egyik előnye, hogy a nagycsoportosok sokat segítenek a kicsik irányításában, felügyeletében.

Egy sokgyermekes (9) és kettő négygyermekes család van. A csoportban 3 testvérpár van, ők rendkívül összetartóak, figyelik, védelmezik egymást. A Köznevelési tv. bevezetésének köszönhetően az óvodánk pedagógusainak létszáma 3 főre emelkedett, és az étkeztetést szakképzett élelmezésvezető irányítja. Óvodapedagógusaink 2, 3 diplomával rendelkeznek: szociálpedagógus, gyógypedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű szakembereink látják el a tanulási és egyéb nehézséggel küzdő gyermekeket.

A faluban nincs bölcsőde, ezért a gyerekek családból érkeznek. A családi háttér nagyon különböző, sokan érkeznek szegény családból, ahol a szülők munkanélküliek, alacsony iskolázottságúak. Szellemi és fizikai erőforrásaik korlátozottsága miatt (már több generáción keresztül) nagy az elmaradásuk az átlaghoz képest az általános ismeretek terén, a logikus gondolkodásban. Az önkiszolgálás terén ennek ellenére önállóbbak, kevésbé igénylik a felnőtt segítséget, mivel gyakran vannak a családi környezetben saját magukra utalva. Lakhatási körülményeik szegényesek, műszaki felszereltséggel rendelkeznek (tv, telefon, stb.). Néhányan rendelkeznek öreg autóval, többnyire autóbusszal járnak a közeli városokba. (Pécsvárad 12, Pécs 35 km-re van a falutól) A gyerekek tisztán, rendezetten érkeznek az óvodába, édességekkel, olcsó játékokkal elhalmozzák őket.

Erőfeszítéseink, (az IPR programban való részvétel) hatására sikerült a teljes körű óvodáztatást, és az indokolatlan hiányzások megszűntetését is elérnünk a csoportban. Képességeiket tekintve nagyon különbözőek a gyerekek. Sok a beszédhibás gyermek, 10-en járnak logopédiára.

A lányok között vannak, akik a rajzkészség terén kiemelkedők, ők gyakran vesznek részt rajz- és színező pályázatokon, szép eredménnyel. Mozgás terén két nagycsoportos fiú és két lány tűnik ki, ők rendszeresen vesznek részt a „Bozsik Program keretében” a fociedzéseken és a kupameccseken egy szakképzett edző irányításával. Gyakran szervezünk távolabbi kirándulásokat a gyermekeknek, hogy megismerhessék tágabb környezetüket, élményekkel gazdagodhassanak (bábszínház, hangverseny, cirkusz, játszóházak, szomszédos községek óvodáiba, nagyobb városokba, extrém park, élményparkok stb.) Sajnos ezen utazások nélkül nem lenne lehetőségük távolabbi helyekre eljutni, a szülők ezt nem tudják biztosítani a gyermekeik számára.