2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
Tel: 06 26 391 075
Mobil: +36 30 467 3257
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu
Honlap: www.dunabogdany.hu/dunabogdanyi-nemet-nemzetisegi-ovoda
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány honlapja: http://dboalapitvany.hu/


Dunabogdány, a Dunakanyar részeként, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Visegrádi hegység lábánál, közvetlenül a Duna partján, a 11-es főút vonalán, Budapesttől 36 km-re, festőien szép környezetben található. A község lakóinak egy része német nemzetiségű, lélekszáma kb. 3200 fő.

Ötcsoportos óvodánk 3 különálló épületben működik, 125 gyermekkel. A háromcsoportos épület 2004-ben, a kétcsoportos épület 1971-ben épült. A harmadik épület több mint százhúsz éves. Jelenleg tornaszobaként használjuk. A játszóudvar és a kert, amelyet a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány segítségével újítottunk fel, árnyékos, füves területeivel, mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosít gyermekeinknek. A kialakított környezet biztosítja a gyerekek esztétikus, harmonikus és biztonságos mindennapjai eltöltését.

Intézményünket 1898-ban alapították részben azért, hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is megtanuljanak beszélni, így készítették fel őket az iskolai életmódra. Mára ez a feladat annyiban módosult, hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal, hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hovatartozásuk.

1970 óta óvodánk nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása.

Fontosnak tartjuk a nyelv megszerettetését, melyet játékon, játékos szituációkon keresztül, sok énekkel, verssel, mondókával, mesével tarkítva ismertetünk, tanítunk a gyerekeknek.

A nevelés mind az öt csoportban két nyelven folyik (német-magyar), mindig szem előtt tartva a gyerekek életkorát, egyéni eltérő fejlődési ütemét. A német nyelvet egész nap a gyerekek érdeklődéséhez, teherbírásához igazodva használjuk.

Óvodánk 2018-ban elnyerte a „Kincses Kultúróvoda” címet, amivel nagy lehetőséget kaptunk arra, hogy a kultúra minden területét egy nevelési éven keresztül megismertessünk a gyerekekkel. Ennek egy részének már hagyománya volt óvodánkban, de a pályázati lehetőség segítségével egy teljes nevelési éven keresztül, komplexen, minden korosztályt érintve valósult meg a feldolgozás.

A különböző programokat, a településünkön lévő civil szervezetekkel együtt szervezzük. A közös támogatás, segítségnyújtás már régi időkre nyúlik vissza, hagyománya van intézményünkben. Így tudjuk színesebbé, változatosabbá, érdekesebbé tenni gyerekeinknek a kultúrát, mert „Csak tiszta forrásból” merítve tudunk értékes jó ízlésű embereket nevelni a jövő számára. Fontosnak tartjuk még, hogy a gyerekeken keresztül a szüleiket is befolyásolni tudjuk, megismertetve őket az igazi, értékes kultúrával.