8973 Csesztreg, Dózsa György út 1.
Tel: 06 30 7912-285
Honlap: www.csesztreg.hu/intézmények/
E-mail: ovoda@csesztreg.hu
Partnereink:
Beszámoló:


Óvodánk a 850 lakosú, folyamatosan szépülő zalai faluban, Csesztregen, 3 csoportban, 75 férőhellyel működik. Sikeres pályázat eredményeképpen az iskola megújult épületében, korszerű körülmények között tudjuk fogadni a gyermekeket. 2013. január 1-től óvodánk külön vált az iskolától, és az önkormányzat fenntartásába került, 10 településből álló Intézményfenntartó Társulás irányításával.

A névváltozást követően Csesztregi Tündérkert Óvoda lett a nevünk. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, értékközvetítő, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, kiemelkedő képességei fejlődjenek.

Gyermekképünk:

 • Nyitottság, mások iránti tisztelet kimutatása, örömszerzés képessége.
 • Fogékonyság a szépre, a jóra, az igazra, a tisztelettudó, kulturált viselkedésre.
 • Tudjanak őszintén örülni, rácsodálkozni az őket körülvevő emberi, élő természeti-és tárgyi világ szépségeire.
 • Éljenek barátságban az őket körülvevő világgal, óvják a természetet.

Továbbá fontos feladatunknak tekintjük az óvoda kultúraközvetítő szerepét, szokás-és hagyományápoló tevékenységét. Ennek érdekében művészeti érték- és kultúragazdagító programokat szervezünk intézményen belül és kívül is, amelyben óvodapedagógusaink, adottságaiknak megfelelően, aktívan közreműködnek, egyéni mintaadásukkal példát nyújtanak. Az óvoda dolgozói a falusi élet szervezésének segítő, tevékeny tagjai. Ezen törekvéseinket támogatják a környezetünkben alkotó, működő mesterek, művészek, egyesületek, civil szervezetek, kulturális intézmények programjai, foglalkozásai.

A hagyományőrzés beépíthető ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, ének-zenei tevékenységekbe, mozgásos játékokba, alkotó munkákba, szerepjátékokba.

Kulturális és művészeti tartalmak óvodánkban:

 • Változatos formában, komplex módon, sok beszélgetéssel, játékkal, a spontán helyzeteket is kihasználva gazdagítjuk, kreatívabbá formáljuk óvodásaink kifejezőkészségét, szókincsét, verbális alkotó készségét. Célunk a hagyományos népmesekincs széleskörű beépítése az óvodai nevelésbe.
 • Az óvodai tevékenységek tervezésekor figyelünk a helyi nevezetességek, a helytörténeti gyűjtemények megismerésére, megtekintésére.
 • Műhelylátogatásokat teszünk a fazekas népi iparművésznél és festőművésznél.
 • Könyvtárlátogatások alkalmával a nyomtatott kultúra hordozóinak, a könyvek sokféleségének megismerése, a könyvkölcsönzés módjai és ezek gyakorlása a célunk, gyermeki játékba illesztve.
 • A zene világnapja és a magyar költészet napja keretében néptánc, népzene, dráma-és bábfoglalkozásokat szervezünk a csoportokban.
 • Gyermekeink heti rendszerességgel vehetnek részt népi játék és gyermektánc foglalkozásokon, alkotóműhelyben.
 • Az óvodán kívül szervezett kulturális, művészeti programok, múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások, bábszínházi előadások tervezésénél nagy figyelmet fordítunk a népi és kortárs művek mértékadó, gyermek-közeli válogatására.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”