3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/A
Tel: 06 37 364 111, 30/700 2152
E-mail: pataovi@freemail.hu
Partnereink: PDF
Beszámoló: 2016


Az intézmény tárgyi adottságai:

Az intézmény két épületrészből áll, melyek 1967-ben épültek. Az I. számú épület 2011-ben teljes körűen felújításra került, tornateremmel, a csoportszobához tartozó gumilapos teraszokkal bővült, akadálymentesített lett.
A nevelő-oktató munkához szükséges eszközökkel maradéktalanul rendelkezünk.
Az épülethez tartozó udvar nagysága az előírásoknak megfelelő, minősített játékeszközökkel jól felszerelt.
Saját konyhánk van, ahol részben a helyi gazdaságban megtermelt alapanyagokból készülnek az ételek.

Személyi feltételeink:

Alkalmazotti közösségünk száma 20 fő, 4 csoportban 80 gyermek óvodai ellátását valósítjuk meg.
A gyermekek többsége hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 28 gyermek, veszélyeztetett helyzetű 5 fő.
Óvodánk 5 sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, fejlesztését látja el.

Az óvodai nevelésünk célja, feladatai:

Az óvodai nevelésünk az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok leküzdését, az életkori és az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését kívánja biztosítani.

Célunk a szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet megteremtése. Sokoldalú tevékenységek biztosításával a tehetségek kibontakoztatására törekszünk, annak érdekében, hogy egyformán magas színvonalú nevelésben részesüljön minden gyermek és meglévő hátrányaik csökkenjenek.

Fő hangsúlyt kap intézményünkben a hagyományápolás, melynek feladata, hogy az óvodáskorú gyermek megismerje kulturális örökségünket, ezekről pozitív élményeket szerezzen, ezáltal hiteles, követendő mintát kapjon.

Fontos szerepet szánunk a külső világ tevékeny megismerésének, a környezetvédelemnek, a környezetkultúra megalapozásának.
Ennek eredményeként 2016-ban elnyertük a „Zöld Óvoda” címet.

A nevelés egész folyamatában komplexitásra törekszünk, volt IPR– es óvodaként (Óvodai Integrációs Program) Integrációs Cselekvési Ütemtervet fogalmaztunk meg és működtetünk.

A gyermekek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek a kibontakoztatását tehetséggondozó programokkal támogatjuk:

„Zengő Fülemülék”– zenei műhely

„Kreatív Kölykök” – vizuális műhely

„Ugra- bugrik” – mozgásos műhely

„Kis Kutatók” – a külső világ tevékeny megismerésének a műhelye

Intézményünkben a következő munkacsoportok, munkaközösségek működnek:

• Belső Ellenőrzési munkacsoport,
• Anyanyelvi nevelés az óvodában
• Kulturális és Hagyományőrző munkacsoport
• Tehetséggondozó munkacsoport
• Patai Óvónők Színjátszó Köre

Óvodánk már a nevével is azt üzeni, hogy az itt dolgozó óvodapedagógusok elkötelezett hívei kulturális örökségünk védelmének. Kutatjuk, feltárjuk a település gyakran feledésbe merülő hagyományait, meséljük a patai meséket. Hagyományőrző programunk hat éve a szülők, a fenntartónk és a partnereink elismerésével működik.
Hét éve hoztuk létre a Patai Óvónők Színjátszó Körét, melyben a nevelőtestület minden tagja aktív szerepet vállal. Ma már nem csak Gyöngyöspata ünnepnapjain lépünk fel, hanem a környékbeli települések jeles napjainak is visszatérő vendégei lettünk: Boldog, Gyöngyöstarján, Szücsi, Gyöngyös, Markaz, Vécs, Karácsond.
A csoporttal népmeséket játszunk, patai népviseletbe öltözve, autentikus népi eszközöket, textíliákat használva.

Gyöngyöspata város ünnepnapjai elképzelhetetlenek az óvodás gyermekek részvétele nélkül, különböző népi játékokkal készülnek a felkészítő pedagógusok: szüret, lakodalmas, betlehemes játék.