4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.
Tel.: +36 30 464 6374
E-mail: alsojozsa@gmail.com
Honlap: www.ovijozsa.hu


Óvodánk Debrecen kertvárosi részén, Alsójózsán helyezkedik el, ideális környezetben fekszik, hiszen három oldalról erdő övezi a településrészt. Mindössze 150-200 méteres séta már lehetővé teszi az erdei kirándulást. Falusias jellegű városrészünkön testközelben található virágoskert, konyhakert, gyümölcsöskert, szántóföld, erdő, mező, patak, amelyek rengeteg lehetőséget nyújtanak a helyszíni megfigyelésekre, a sokoldalú tapasztalat- és élményszerzésre.

Intézményünk mikrokörnyezete rendkívül sokat változott, különösen az utóbbi 10 évben. A lakosság létszáma fokozatosan nőtt, a tiszta levegő, a természetközeliség, a kertes-családi házas lakókörnyezet évről-évre több belvárosi családot vonz ide, amely a gyermeklétszám mutatóinkban is tükröződik.

Óvodánk a TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretein belül teljesen megújult: modern, korszerű, jól felszerelt és esztétikus környezetben tudjuk 2019 szeptembere óta fogadni óvodásainkat.

Intézményünkben 2016 szeptemberében került sor a – fenntartó és a programalkotó jóváhagyásával – Nagy Jenőné, az „Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” alternatív program bevezetésére. „Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel” alternatív óvodai program által olyan értékeket közvetítünk, melyben a hagyományőrzés, hagyományápolás – magyar népzene, néptánc, népi játékok – továbbá a művészeti nevelés átszövi az óvodások mindennapjait. A néphagyomány ápolás gazdag eszköztárának tartalmát a helyi tradícióknak megfelelően építjük be az óvodai ünnepek, programok soraiba.

Debrecen értékes kulturális múltja, melyet magunkban hordozunk, óvodapedagógusaink művészeti elkötelezettsége ösztönöztek bennünket arra, hogy még inkább elhivatottak legyünk a program nevelésfilozófiája, értékközvetítése iránt. Nevelőtestületünk számára kiemelt nevelési feladattá vált a művészeti nevelés, a művészet szeretete, a néphagyományok ápolása és őrzése. A program az érzelmekre épít, a gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza, megvalósítása örömöt jelent gyermeknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt.

Kiemelt helyet kap a lokálpatriotizmus, a helyi kulturális értékek, figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének irányelveit, kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, a zöld óvodai programot, továbbá programunk tükrözi a nevelőtestület innovatív pedagógiai törekvését, átlagon felüli tehetségét és felkészültségét a művészetek terén (zenei nevelés, dramatikus játék, bábjáték).

Tevékeny, színes mindennapok biztosítására törekszünk, melyet társadalmi- környezeti adottságaink is még inkább megerősítenek. Büszkék vagyunk nevelőmunkánk eredményességére, mely elnyert kitüntetéseinkben is tükröződik:

  • „Kincses Kultúróvoda 2018”
  • Térségi hatókörű kiválóan akkreditált Tehetségpont
  • Örökös Zöld Óvoda
  • Boldog Óvoda