1022 Budapest, Barsi u.3.
Tel: 06 1 326 77 80
Honlap: www.aob.hu
E-mail: info@aob.hu
Partnereink: PDF (280KB)
Beszámoló: 2016


Az óvoda történeti áttekintése:

Intézményünk 1980 óta fogadja a gyermekeket. Szervezeti formáját tekintve: többcélú, közös igazgatású intézmény, melynek két önálló működésű szakmai egysége van (óvoda és bölcsőde).
A különleges szervezeti formánk adta lehetőséget kihasználva, az intézménynek sajátos felmenő rendszere van: a bölcsődei nagycsoportos gyermek úgy lép át az óvoda kiscsoportjába, hogy már ismeri környezetét, gyermektársait, az óvodapedagógusokat, mivel egy évet már közösen együtt töltenek el a bölcsődében, így a szorongás nélküli gyengéd átmenet nagymértékben biztosított.

Az intézmény fenntartója a Magyar Tudományos Akadémia. Az óvoda és a bölcsőde, Buda egyik tiszta levegőjű, ősfás, zöld övezeti részén található, nagy parkos, árnyas, fejlesztő játékokkal tarkított udvara van, mely alkalmas a gyermekek szabad mozgásigényének sokrétű kielégítésére és a fenntartható ökológiai szemlélet kialakítására.

Óvodánk 2012-óta „Zöld Óvoda”, 2016-óta Kincses Kultúróvoda.

Szociokulturális közegünkre jellemző, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Intézeteivel, Titkárságával jogviszonyban (közalkalmazotti, köztisztviselői), munkaviszonyban lévő munkavállalók, illetve Köztestületi tagok gyermekeit, unokáit neveljük. Az intézményben számos különleges bánásmódot igénylő, tehetséges gyermek nevelkedik. Pedagógiai felfogásunkat az inkluzív szemlélet hatja át. Alapító Okiratunk szerint fogadunk sajátos nevelési igényű gyermeket, például látó és gyengén látó érzékszervi fogyatékkal élőket. Rendhagyó módon az idei nevelési évben vállaltuk autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelését, fejlesztését is, noha ez a sajátos nevelési igény az Alapító Okiratban nem szerepel. Lényeges az együttnevelés és a különbözőség elfogadása.

Pedagógiai Programunkat a néphagyomány ápolása és éltetése jellemzi. Tevékenységeinket komplexen, párhuzamos formában, az évkör hagyományos ünnepei és jeles napjai mentén szervezzük. Különlegességünk, hogy minden tevékenységünket három fejlettségi szint alapján kínáljuk a gyermekek számára: topogó, lépkedő és suhanó elnevezéssel. Ez a tervezési, és szervezési metodika egyaránt alkalmas a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, akár egyetlen tevékenység megvalósulása során.

Pedagógiai Programunk sajátossága okán, mindennapi nevelésünkben kiemelt szerepet kap a művészeti nevelés, a változatos, szép és kifejező anyanyelvi mintaadás (népmesék, mondókák, népi játékok segítségével), az autentikus népdalok éneklése, hallgatása, a néphagyományok iránti elkötelezettség, a modern művészet és kultúra iránti fogékonyság kialakítása.