emmi_color_cmyk_450x330

Kincses Kultúróvoda program

A kultúra közvetítését már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ezért hirdette meg 2015-ben hagyományteremtő szándékkal az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért és Köznevelésért Felelős Államtitkársága a Kincses Kultúróvoda programot.

A program célja, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítése annak érdekében, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat.

A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek kiemelt szerepük van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében; felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

A kulturális terület az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított mind az ágazati irányítás, mind pedig az intézmények szintjén, hogy elősegítse és támogassa mindazon módszertani, szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek célja a látogatói elvárások minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása különös tekintettel a gyermekek és fiatalok igényeire. Ennek eredményeként most már országszerte jól felszerelt pedagógiai foglalkoztatóterek, kifejezetten kisgyermekeknek kidolgozott foglalkozások, programok, előadások várják a kulturális intézményekben a legkisebbeket is. Sok óvoda felismerte, hogy a környezetében található könyvtár, múzeum, közművelődési színtér, művészeti intézmény szolgáltatásai, illetve a helyi művészek, kulturális egyesületek értékközvetítő tevékenysége kiváló lehetőség az óvoda pedagógiai programjának kiegészítésére, a mindennapi gyakorlat színesítésére.

A Kincses Kultúróvoda program célja, hogy széles körben megismertesse a már működő jó gyakorlatokat, módszertani iránymutatást adjon, példát mutasson az együttműködés lehetőségeire, elősegítse és támogassa azok szerves beépülését az óvodák és a kulturális intézmények mindennapi működésébe.

Hiszünk abban, hogy a kultúra által boldogabb, teljesebb életet élő gyermekeket nevelhetünk, akik felnőttként hasznos és fontos tagjai lesznek a társadalomnak.

Kincses gif